Mediterranean Journalist Award

0

10. edycja Śródziemnomorskiej Nagrody Dziennikarskiej

Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu Kultur im. Anny Lindh przyznając nagrodę dla dziennikarzy pragnie uhonorować pracę osób, zajmujących się problemem wielokulturowości w regionie eurośródziemnomorskim – różnorodnością, tolerancją, wolnością ekspresji, walką z ksenofobią, ekstremizmami i terroryzmem. Tematem tegorocznej edycji są „Miasta Międzykulturowe i Migracja”. Z okazji okrągłej rocznicy istnienia nagrody specjalne wyróżnienie będzie przyznawane młodym dziennikarzom (Special Alumni Award).

Dziennikarze prasowi, telewizyjni, radiowi i działający w nowych mediach mogą przedstawiać swoje prace w aplikacji on-line do 27 września 2017 r. Zwycięzców wybierze jury składające się ze znanych specjalistów z dziedziny mediów oraz wybitnych intelektualistów. Ceremonia przyznania nagród odbędzie się pod koniec roku w Parlamencie Europejskim.

Do tej pory nagrodę otrzymało dwoje polskich dziennikarzy. W 2012 roku młoda polsko-syryjska dziennikarka Rima Marrouch została uhonorowana główną nagrodą za niezwykłą odwagę i poświęcenie w opisywaniu sytuacji w Syrii. W tym samym roku szczególne wyróżnienie przyznano Witoldowi Szabłowskiemu za artykuł „Wpuście nas, dranie!” opublikowany w Gazecie Wyborczej, dotyczący emigracji z Albanii do krajów Unii Europejskiej i o wychodzeniu Albanii z komunizmu.

Więcej: http://www.annalindhfoundation.org/mediterranean-journalist-award

Śródziemnomorska Nagroda Dziennikarska została ustanowiona w 2006 r. przez Eurośródziemnomorską Fundację Dialogu Kultur im. Anny Lindh we współpracy z International Federation of Journalists i jest przyznawana w partnerstwie z COPEAM, Thomson Reuters Foundation, Allianz Foundation, agendą ONZ Alliance of Civilisations oraz Jordan Media Institute.

Więcej informacji: dr Joanna Sanetra-Szeliga: 12 42-42-802; j.sanetra@mck.krakow.pl

/08.2017 r/

PLACES WORTH YOUR TIME