Międzynarodowe Centrum Kultury od 19 maja zaprasza do swojej Galerii

0

Międzynarodowe Centrum Kultury od 19 maja zaprasza do swojej Galerii

Po dwóch miesiącach MCK otwiera na nowo drzwi i zaprasza na długo oczekiwaną wystawę Rośliny i zwierzęta. Atlasy historii naturalnej w epoce Linneusza. To prezentacja zapomnianych graficznych arcydzieł przedstawiających świat natury, których maestria wykonania zawstydza i uczy uważnego patrzenia. Ekspozycja opowiada o zachowanym
w dawnych tekach i atlasach historii naturalnej „wielkim pięknie” przyrody, zachwycającym
feerią barw i bogactwem kształtów uchwyconych przez dawnych mistrzów.

 

19 maja zostanie otwarta dla publiczności Galerii MCK, jednak z pewnymi ograniczeniami wynikającymi z nadal trwającego w kraju stanu epidemicznego. Przygotowano nowe zasady zwiedzania, które w maksymalnym stopniu zabezpieczą zwiedzających ekspozycję
oraz pracowników MCK.

Ważne zasady dla zwiedzających

Najważniejsza z nich to mniejsza liczba zwiedzających, którzy jednocześnie będą mogli przebywać w Galerii (maksymalnie 15 osób). Zarówno zwiedzający, jak i pracownicy będą mieli obowiązek noszenia maseczek, zachowania dwumetrowego dystansu od innych osób, unikania gromadzenia się w grupach podczas oczekiwania na zakup biletów. Przy wejściu do siedziby MCK umieszczono dozowniki z płynem odkażającym ręce do obowiązkowego stosowania przez wszystkie osoby.

 

Nowe godziny

Galeria MCK czynna będzie od wtorku do piątku w godz. 13.00–19.00, a w soboty i niedziele w godz. 11.00–19.00. W godzinach 13.00 do 14.00 pierwszeństwo wejścia będą miały osoby po 65. roku życia. Przy zakupie wydawnictw i innych artykułów w Galerii obowiązuje nakaz używania rękawiczek. W miarę możliwości zwracamy się również z prośbą o dokonywanie płatności kartą.

 

Szatnia

Czasowo zawieszone jest działanie szatni i nie będzie możliwości pozostawiania w niej dużych plecaków, toreb, walizek ani odzieży wierzchniej.

Działalność MCK w siedzibie

Do odwołania zawieszona pozostanie działalność MCK prowadzona na terenie siedziby,
a związana z programem edukacyjnym i towarzyszącym wystawie (spotkania, wykłady
i warsztaty). Ze względów bezpieczeństwa na razie nie będą przyjmowane grupy zorganizowane, nadal zamknięta pozostanie również Biblioteka MCK.

 

PLACES WORTH YOUR TIME