Miejsca (nie)Pamięci. Teraźniejszość-Przyszłość

0

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
zaprasza do wzięcia udziału w konferencji
Miejsca (nie)Pamięci. Teraźniejszość-Przyszłość

Termin: 13–15 września 2018 (czwartek, piątek, sobota)

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Fabryka Emalia Oskara Schindlera, ul. Lipowa 4

Konferencja Miejsca (nie)Pamięci. Teraźniejszość – Przyszłość, organizowana jest przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w ramach cyklicznego wydarzenia muzealnego Dni Pamięci Ofiar Gestapo w 2018 roku. Jej celem jest nie tylko próba podsumowania kilku dekad prac i doświadczeń Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz innych instytucji, organizacji pozarządowych związanych z opieką muzealną nad miejscami (nie)pamięci, przywracaniem, pielęgnowaniem pamięci, o miejscach bolesnej pamięci, ale przede wszystkim o ludziach.

Chcemy zapoznać się z doświadczeniami, dorobkiem badaczy, naukowców, aktywistów i instytucji, decydentów, którzy zajmują się, współdecydują o teraźniejszości i przyszłości tego rodzaju miejsc, upamiętniających ofiary dwóch systemów totalitarnych w lat 1939 -1945- 1956.

Muzeum jest miejscem, dialogu, gdzie spotykają się różne doświadczenia i sposoby interpretacji historii, pamięci. W związku z ciągłym poszerzaniem naszej działalność związanej z miejscami (nie)pamięci, wzrasta w nas potrzeba refleksji, znalezienia inspiracji, dystansu potrzebnego do dalszych badań i rozwoju.

Najważniejszym obszarem, którym muzeum zajmowało się w ostatniej dekadzie jest historia II wojny światowej oraz w znacznie mniejszym stopniu lata terroru okresu stalinowskiego. Dlatego też konferencja Miejsca (nie)Pamięci. Teraźniejszość – Przyszłość skupia się wokół problematyki  dotyczącej okresu dwóch totalitaryzmów. Została pomyślana jako zaproszenie do dialogu i wymiany doświadczeń wszystkich, którzy w sposób pośredni i bezpośredni zajmują się miejscami i ludźmi wciąż odczuwającymi skutki wojny.

Udział w tej interdyscyplinarnej konferencji będzie okazją do prezentacji Państwa działalności, podzielenia się doświadczeniem i spotkania. Zapraszamy badaczy i naukowców: historyków, antropologów, socjologów, psychologów, muzealników, aktywistów społecznych, polityków, oraz osoby zajmujące się miejscami (nie)pamięci we wspomnianym okresie.

Zgłoszenia propozycji referatów prosimy przesłać na adres mailowy miejscaniepamieci@mhk.pl stworzony do obsługi konferencji.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania wyboru spośród nadesłanych propozycji referatów.

Harmonogram:

– do 30 czerwca 2018 – zgłaszanie propozycji wystąpień wraz z abstraktem (maksymalnie 2000 słów). Propozycje prosimy przesyłać na wskazany przez Organizatora adres mailowy miejscaniepamieci@mhk.pl

– do 10  lipca 2018 – informacje o zakwalifikowaniu referatu

do 7 września 2018 – nadsyłanie tekstów do publikacji w wersji elektronicznej

– 13 – 14 -15  września 2018 – konferencja

PLACES WORTH YOUR TIME