„Misje muzeów a zmiany w zarządzaniu Muzeum Gdańska” – wykład w Pałacu Krzysztofory, 6.11.2019 godz. 17.00

0

6 listopada 2019 (środa), godz. 17.00
Pałac Krzysztofory, sala Kupferhaus

dr hab. Waldemar Ossowski,
dyrektor Muzeum Gdańska
Misje muzeów a zmiany w zarządzaniu Muzeum Gdańska
Wstęp wolny

Muzeum Gdańska (dawniej Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Muzeum Historii Miasta Gdańska) zostało utworzone w 1970 r. Jako swoją siedzibę otrzymało odbudowany po zniszczeniach wojennych Ratusz Głównego Miasta. W dawnej siedzibie władz miejskich, wznoszonej od XIV w., zaczęto gromadzić zbiory dokumentujące dzieje miasta od średniowiecza do współczesności. Po 50 latach Muzeum liczy obecnie dziewięć oddziałów, usytuowanych w najważniejszych świeckich budowli historycznych w Gdańsku.

Celem wystąpienia będzie próba porównania procesu muzealizacji przestrzeni miejskiej Gdańska z lat 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku z obecnymi wyzwaniami stawianymi przed współczesnymi muzeami miejskimi. Porównanie pokazuje, że muzea historyczne w ostatnim półwieczu pozostają narzędziem tworzenia kanonu wiedzy i kreowania pamięci kulturowej, wciąż odnawiając ofertę tradycyjnych form kulturowej tożsamości. Muzealizowane fragmenty przeszłości pozostają narzędziem do osiągania konkretnych współczesnych celów, przede wszystkim budowania spójnej tożsamości oraz pamięci kulturowej wspólnoty, jak również poczucia dumy z lokalnego i narodowego dziedzictwa.

PLACES WORTH YOUR TIME