Mój Marzec’ 68

0

50. ROCZNICA WYDARZEŃ MARCOWYCH (1968-2018)
Mój Marzec’ 68
spotkanie z
Anną Frajlich
Columbia University
oraz promocja jej dwóch tomików poezji
WTOREK, 20 MARCA, 2018r., godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME