MUZEALNE AKTUALNOŚCI 15-21 LUTEGO

0

16 lutego (wtorek) godz. 17.30 / Zajęcia odbędą się na platformie ZOOM

Czy wiecie, dlaczego przed wiekami zakopywano garnek pod domem? Jak wyglądały miski średniowiecznych krakowian? Czy jedzenie podawano tylko żywym ludziom? W czasie zajęć uczestnicy poznają różnego rodzaju naczynia znajdujące się na wystawie w Rynku Podziemnym, a także poznają trudną pracę archeologa, który często z fragmentów musi złożyć misę czy dzbanek. Na zakończenie uczestnicy sami będą musieli „zrekonstruować” średniowieczne naczynie.

Informacje praktyczne

Zapraszamy dzieci na popołudniowe warsztaty online, które odbywać się będą w każdy wtorek o godz. 17.30 na platformie Zoom. W czasie zajęć opowiemy sobie krótko o różnych aspektach naszej wystawy i życiu codziennym w dawnym Krakowie, a na zakończenie zawsze wykonamy jakieś zadanie! Wcielimy się w krakowskiego rzemieślnika, eleganta, a nawet księcia krakowskiego! Staniemy się też archeologami, którzy będą mieli do wykonania prawdziwe, archeologiczne zadanie!
Sugerowany wiek uczestników: 6-11 lat.
Koszt warsztatów – 10 zł.
Bilety do nabycia za pośrednictwem strony: www.bilety.muzeumkrakowa.pl .

8 lutego (czwartek), godz. 17:00

Facebook oddziału Pałac Krzysztofory: 

https://www.facebook.com/PalacKrzysztofory

XIX wiek był niezwykle burzliwym okresem w dziejach Polski. W efekcie zniknięcia państwa polskiego z mapy Europy w przeciągu wspomnianego stulecia doszło do licznych wydarzeń o charakterze patriotycznym. Świadkiem wielu z nich był Pałac Krzysztofory. Tutaj nie tylko mieszkały osoby zaangażowane w działania konspiracyjne, ale również rozgrywały się wydarzenia na trwale wpisane w historię Polski.
W okresie kampanii napoleońskiej w 1809 r. Krzysztofory były kwaterą główną armii Księstwa Warszawskiego wraz ze sztabem księcia Józefa Poniatowskiego. W 1846 r., podczas powstania krakowskiego, miał tu swoją siedzibę Rząd Narodowy, a w 1848 r., w czasie Wiosny Ludów, Komitet Narodowy Krakowski. W czasie I wojny światowej w 1914 r. Krzysztofory służyły jako koszary dla formujących się Legionów Polskich, natomiast koordynujący akcję legionową Naczelny Komitet Narodowy miał także w tym miejscu swoje biura. 31 października 1918 r. Kraków odzyskał wolność po latach zaborów, reprezentująca wówczas niepodległe państwo Polska Komisja Likwidacyjna swoje urzędy miała właśnie w Krzysztoforach.
Wykład wygłosi Janusz T. Nowak (MK).

18 lutego (czwartek) godz. 16:00

19 lutego (piatek) godz. 11:00

Rydlówka, ul. W. Tetmajera 28

Zapraszamy Państwa na zwiedzanie Rydlówki z przewodnikiem!
Koszt: 20 zł.
Liczba osób ograniczona. Decyduje kolejność przyjścia.

Muzeum Krakowa podejmuje wszelkich starań, aby byli Państwo u nas bezpieczni.
Do naszych oddziałów można wejść tylko w maseczkach bądź przyłbicach, obowiązuje również dezynfekcja rąk.
Wszystkie wydarzenia organizowane są z zachowaniem reżimu sanitarnego. Dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego wszyscy uczestnicy zajęć realizowanych w przestrzeni zamkniętej zobowiązani są do zakrywania ust i nosa. Wymóg ten dotyczy też osób, które ze względów medycznych zwolnione są z tego obowiązku. W takie sytuacji zalecamy korzystanie z przyłbic lub rezygnację z udziału w zajęciach.

 

 

PLACES WORTH YOUR TIME