Muzealne aktualności 22-28 listopada

0

26 listopada (piątek), godz. 17:00
Fabryka Emalia Oskara Schindlera, ul. Lipowa 4
Transmisja online: profil Muzeum Krakowa na Facebooku

Muzeum Krakowa zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu DNA Krakowa. Tym razem przyjrzymy się krakowskiej zieleni.

Tak jak kod genetyczny decyduje o cechach człowieka, tak mieszkańcy, występujące między nimi powiązania oraz wynikająca z nich aktywność, są podstawą dla kształtowania charakteru Krakowa.
Miejski ekosystem tworzą organizacje i ludzie działający w różnych obszarach, o rozmaitych motywacjach, postawach, celach i sposobach działania. Te odmienności mogą stać się przestrzenią konfliktu, ale wymiana doświadczeń i dialog dają szansę, by różnice te przekuć w siłę.

26 listopada o godzinie 17.00 zastanowimy się nad miejską zielenią. Jest ona niezbędna mieszkańcom jako przestrzeń wypoczynku i izolacji od miejskiego zgiełku, pomaga w oczyszczaniu powietrza, obsadzone drzewami pierzeje ulic dają cień i zmniejszają temperaturę. Czy więc zazielenienie Krakowa jest łatwym zadaniem? Zieleni zagraża presja inwestycyjna, ale niektóre z tych inwestycji mają na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, jak w przypadku budowy linii tramwajowych. Czy potrzebujemy więcej zieleni urządzonej, czy wręcz przeciwnie powinniśmy pozostawić ją w stanie najbardziej zbliżonym do naturalnego? Jak osiągnąć kompromis między różnymi potrzebami mieszkańców, tak by Kraków mógł stać się bardziej zielony, a przez to przyjazny?

Prowadzenie: Kamil Stasiak
Miejsce: Fabryka Emalia Oskara Schindlera

Konieczność rezerwacji miejsc w Centrum Obsługi Zwiedzających w Pałacu Krzysztofory (Rynek Główny 35), tel. 12 426 50 60, e-mail: info@muzeumkrakowa.pl

Wstęp bezpłatny

 

26 listopada (piątek), godz. 18:00
Rynek Podziemny, Rynek Główny 1

Muzeum Krakowa zaprasza na oprowadzanie tematyczne w ramach programu Jesień średniowiecza w oddziale Rynek Podziemny.

Co o sprawach duchowych mogą nam powiedzieć obiekty prezentowane w Rynku Podziemnym? Naprawdę wiele. Znajdziemy tutaj m.in. ofiary zakładzinowe, pochówki antywampiryczne, ale też lwa św. Marka czy sól św. Kingi. W czasie oprowadzania podziemne zabytki staną się pretekstem do opowieści o pogańskich praktykach, zabiegach magicznych oraz oczywiście również o chrześcijańskich obrzędach i kulcie świętych.

Prowadzenie: Anna Warzecha

Rezerwacja  oraz zakup biletów: bilety.muzeumkrakowa.pl
Uprzejmie informujemy, iż na wydarzenia z cyklu Jesień średniowiecza nie obowiązuje bezpłatne wejście dla przewodników.

 

28 listopada (piątek), godz. 11:00
Muzeum Nowej Huty, os. Centrum E 1

Muzeum Nowej Huty, oddział Muzeum Krakowa, zaprasza na warsztaty plastyczne.

Podczas zajęć uczestnicy zdobędą podstawowe informacje na temat historii Mistrzejowic, wybranych obiektów na ich terenie i niezrealizowanych mistrzejowickich projektów oraz zbudują własną dzielnicę Mistrzejowice.

Prowadzący: Piotr Kapusta.
Limit miejsc: 15.

Obowiązują wcześniejsze zapisy w Centrum Obsługi Zwiedzających Muzeum Krakowa:
e-mail: info@muzeumkrakowa.pl, telefon: (12) 426 50 60.

Cena: 10 zł od dziecka – płatność na miejscu, w kasie Muzeum Nowej Huty, os. Centrum E 1.

 

28 listopada (piątek), godz. 11:00
Dom pod Krzyżem, ul. Szpitalna 21

Muzeum Krakowa zaprasza na warsztaty.

W Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa (CINDK) powstaje Grupa Muzyczno-Performatywna (GM-P), której celem jest tworzenie struktur artystycznych związanych z odnawianiem źródłowych praktyk kultury, a jednocześnie łączenie ich z doświadczeniem współczesności i kontekstem dziedzictwa miasta Krakowa.

Opiekę nad warsztatem pracy z głosem, rytmem i ciszą, a także technikami rozwoju koncentracji i kreatywności, obejmie Jacek Ostaszewski – muzyk, kompozytor, lider grupy Osjan, wieloletni pedagog krakowskiej PWST i gościnny nauczyciel wielu szkół na świecie (w tym m.in. Massachusetts Institute of Technology). Przez trzy lata pracował z Antonim Jahołkowskim (aktorem Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego odpowiedzialnym za ćwiczenia głosowe). Od wielu lat rozwija autorską metodę treningu muzycznego i osobowościowego opartego na konkretnych technikach pracy z głosem i rytmem. Celem Ostaszewskiego jest przekazanie metody swojej pracy uczestnikom na tyle gotowym i profesjonalnym, by mogli stać się jej kontynuatorami. W grupie mogą się pojawić osoby o różnym stopniu wiedzy, możliwości twórczych czy warsztatowych, a ich udział w warsztacie będzie zróżnicowany.

Koordynacją projektu, opieką nad pracą dramaturgiczną, opracowaniem struktur performatywnych od strony tekstualnej i wydarzeniowej, a także kwestiami związanymi z tradycjami i dziedzictwem niematerialnym zajmie się dr Karina Janik. Zalążkiem dla powstania GM-P była współpraca Kariny Janik z Jackiem Ostaszewskim przy Wandzinach w 2021 roku. Koordynatorka projektu opracowała wówczas autorską strukturę czerpiącą z tradycyjnej formy obchodów wigilii św. Jana, imienin Wandy i krakowskiej tradycji związanej z puszczaniem wianków na Wiśle. Dla Kariny Janik kluczowe jest stworzenie żywej struktury umożliwiającej działanie twórców i uczestników, dla której inspirację stanowi działalność parateatralna Jerzego Grotowskiego, Reny Mireckiej oraz Ewy Benesz.

Ważnym założeniem projektu jest zapraszanie do dialogu innych twórców: przejmujących, inicjujących i zachowujących w żywej formie to, co dziedziczone z tradycji i co związane z kulturą miasta. Twórcza współpraca dotyczyć będzie konkretnych wydarzeń, których organizację i przebieg koordynować będzie Karina Janik, służąc wsparciem ze strony Muzeum Krakowa. Zależnie do potrzeb konkretnego przedsięwzięcia możliwe jest również wydzielenie grup pracujących wokół konkretnych wydarzeń istotnych dla CINDK i GM-P. Fundamentem pracy jest warsztat Jacka Ostaszewskiego.

Uczestnicy warsztatu, w wydzielonych grupach będą przygotowywali dzieła, jeśli takie zostaną wypracowane. Rezultaty współpracy warsztatowej będą prezentowane i performowane w wyznaczonych dniach, wydarzeniach, spotkaniach lub staną się zaczątkiem uczestnictwa (jak w parateatrze).

Płatność: 10 zł od osoby za spotkanie.
Limit: 25 osób.

Miejsce: sale w Domu pod Krzyżem przy ul. Szpitalnej 21, w siedzibie Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa.

Pierwsze spotkanie warsztatowe z Jackiem Ostaszewskim: 28 listopada 2021 r.; czterogodzinne dla jednej grupy (w godz. 11.00–13.00 i 14.00–16.00)

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się przez Centrum Obsługi Zwiedzających:
telefon: (12) 426 50 60, email: info@muzeumkrakowa.pl,

wypełnienie ankiety dostępnej pod linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6yDuFJH6ZUvxV9jrMxCGCiKqw-lxQQnjukjveNqH2C7PHNA/viewform?usp=sf_link

oraz przesłanie jej do dnia 26.11. wraz z zapisem w Centrum Obsługi Zwiedzających na adres k.janik@muzeumkrakowa.pl  z zapisem w tytule e-maila: Grupa muzyczno-performatywna.

 

Szopki wracają do Pałacu Krzysztofory!

Krakowski zwyczaj „chodzenia” z szopką po domach sięga XIX wieku. Jednak po I wojnie światowej zaczął powoli zanikać. By szopkarskie tradycje zachować dla następnych pokoleń, Jerzy Dobrzycki, kierujący magistrackim działem propagandy, w 1937 roku zorganizował pierwszy Konkurs Szopek Krakowskich. Po II wojnie światowej konkursy wznowiono, a ich organizacji podjęło się Muzeum Krakowa, kontynuujące tę tradycję do dziś. Celem konkursu jest zachowanie i rozwijanie szopkarskich tradycji Krakowa, których wykrystalizowany w ciągu kilkudziesięciu lat efekt – szopka krakowska – stał się światowym fenomenem o ustalonej międzynarodowej renomie i popularności. Konkurs ma wielkie znaczenie dla promocji i popularyzacji tego wyjątkowego wytworu tradycji niematerialnego dziedzictwa.

Szopka krakowska jest ewenementem na światową skalę. To smukła, wielopoziomowa, wieżowa, bogato zdobiona budowla, skonstruowana z lekkich, nietrwałych materiałów. Charakteryzuje się nagromadzeniem fantazyjnie przetworzonych i połączonych ze sobą zminiaturyzowanych elementów zabytkowej architektury Krakowa, w których scenerię przeniesiona została scena Bożego Narodzenia.

Co roku w pierwszy czwartek grudnia (w tym roku 2 grudnia 2021 r.) szopkarze przynoszą swoje prace na Rynek Główny i ustawiają je na stopniach pomnika Adama Mickiewicza, gdzie można je podziwiać od 10.00 do 12.00. Po hejnale krakowskim o godz. 12.00 wyrusza wokół Rynku korowód szopek poprzedzony przez kapelę ludową z Bronowic, który prowadzi na scenę, gdzie następuje prezentacja szopek i szopkarzy. Następnie twórcy przenoszą swoje dzieła do Pałacu Krzysztofory, gdzie zostaną ocenione przez Jury składające się m.in. z historyków, etnografów, historyków sztuki, architektów, plastyków.

Wyjątkowość zjawiska podkreśla wpisanie go w 2014 roku na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Ponadto od roku 2018 tradycja wykonywania szopek jest pierwszym wpisem z Polski na Liście reprezentatywnej niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO.

Ogłoszenie laureatów konkursu nastąpi 5 grudnia 2021 o godzinie 14.00 w Sali Miedzianej w Pałacu Krzysztofory.

Jak każe tradycja, szopki zostaną pokazane publiczności. Szopki będzie można oglądać od 6 grudnia 2021 r. do 27 lutego 2022 r. na wystawie pokonkursowej, która w tym roku wraca po pięciu latach do Pałacu Krzysztofory.

Ogłoszenie wyników konkursu:
5.12.2021 r., godz. 14.00, transmisja online na www.facebook.com/muzeumkrakowa.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie:
https://muzeumkrakowa.pl/aktualnosci/79-konkurs-szopek-krakowskich-oraz-pokonkursowa-wystawa

***

Wystawa Szopki w Pałacu Krzysztofory
Wystawa czynna od 6.12.2021 do 27.02.2022
Miejsce: Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35, Kraków
Więcej informacji: https://muzeumkrakowa.pl/wystawy/szopki-w-palacu-krzysztofory.

 

 

 

PLACES WORTH YOUR TIME