Muzealne aktualności 29 marca – 5 kwietnia

0

KRAKÓW NA SZLAKU ŚREDNIOWIECZNYCH PODRÓŻY HANDLOWYCH

30 marca (wtorek) godz. 17:00

www.facebook.pl/MuzeumKrakowa 

Wykład będzie dotyczył podróży handlowych, których celem i przystankiem był Kraków – jeden z największych ośrodków kupieckich średniowiecznej Europy. Porozmawiamy zatem o mieście, które było międzynarodowym ośrodkiem handlu tranzytowego, jak również centrum regionalnej i lokalnej wymiany towarowej. Naszą uwagę skupimy przede wszystkim na warunkach i sposobach podróżowania w okresie średniowiecza i u progu epoki nowożytnej. Tematem naszych rozważań będą więc: środki transportu, stan dróg, niebezpieczeństwo na szlaku, a także opłaty, jakie podróżujący zmuszeni byli uiszczać na trasie i w samym Krakowie. Zastanowimy się też, gdzie zatrzymywali się średniowieczni kupcy-podróżnicy oraz gdzie przechowywali swoje wozy, towar i konie.
Wykład wygłosi: prof. dr hab. Zdzisław Noga

VII KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZE DRZEWKO EMAUSOWE

1 kwietnia (czwartek)

https://www.facebook.com/DomZwierzyniecki

Przypominamy, że na profilu FB oddziału Dom Zwierzyniecki, jeszcze do 1 kwietnia do godziny 12.00 mogą głosować Państwo na najpiękniejsze drzewko emausowe… on-line! Zwycięzców poznamy 1 kwietnia, chwilę po zakończeniu głosowania, również na naszym profilu FB!

Bądźcie z nami! Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej MUZEUM KRAKOWA.

Od 10 do 13 września 2021 r. oddział Muzeum Krakowa „Ulica Pomorska” organizuje 15. obchody Dni Pamięci Ofiar Gestapo. Tegoroczna edycja poświęcona będzie działalności konspiracyjnej Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność- Równość-Niepodległość (PPS-WRN) w Krakowie.
W czasie II wojny światowej Kraków stanowił centrum niepodległościowej konspiracji socjalistycznej. PPS-WRN rozwinęła szeroką działalność wydawniczą, przygotowywała zaplecze dla akcji partyzanckich, organizowała grupy bojowe do walki z okupantem. Działalność konspiracyjna obejmowała również akcję pomocy dla więźniów obozów koncentracyjnych i ludności żydowskiej.
Patronem tegorocznych obchodów będzie Stefan Rzeźnik. Drugiego patrona wybiorą Państwo. Prosimy, aby spośród osób, których biogramy znajdują się w Archiwum ofiar terroru nazistowskiego i komunistycznego, wskazać osobę, która Państwa zdaniem powinna zostać patronem tegorocznych Dni Pamięci Ofiar Gestapo. Propozycje prosimy przesyłać do 30 kwietnia 2021 r. na adres: dnipamieci@mhk.pl. Spośród zgłoszonych kandydatów, patron zostanie wyłoniony w drodze otwartego plebiscytu. Wyniki poznamy 30 czerwca 2021 r. Zapraszamy do udziału. Dla uczestników przewidujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe.

PLACES WORTH YOUR TIME