Muzeum Krakowa zaprasza na wykład prof. dra hab. Waldemara Łazugi Czy polityka (i historia) w Polsce może być racjonalna?

0

Spotkanie odbędzie się
23 maja 2019 r. o godz. 18.00
Sala Miedziana, Pałac pod Krzysztofory,
wejście od ul. Szczepańskiej 2

Waldemar Łazuga, historyk, profesor nauk historycznych. Uczeń prof. Janusza Pajewskiego. Pracownik naukowy Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Kultury i Myśli Politycznej. Autor m.in. Michał Bobrzyński: Myśl historyczna a działalność polityczna (1982); Rządy polskie w Austrii. Gabinet Kazimierza hr. Badeniego, 1895-1897 (1991); Historia powszechna. Wiek XIX (1999, 2003); Ostatni Stańczyk. Michał Bobrzyński (2004); Kalkulować… Polacy na szczytach c.k. monarchii (2013).
Więcej informacji o spotkaniu można znaleźć na naszej stronie internetowej www.muzeumkrakowa.pl
Serdecznie zapraszamy!
Tekst i foto: Muzeum Historyczne Krakowa

PLACES WORTH YOUR TIME