Muzeum Narodowe w Krakowie po pandemii.

0

Koronawirus zmienił rzeczywistość edukacyjną w całym kraju i zmobilizował MNK do szukania nowych rozwiązań dydaktycznych oraz jeszcze większej aktywności w sieci. MNK zaprasza do udziału  w ankiecie pt. Zmiany – dlaczego nie? Muzeum Narodowe w Krakowie po pandemii.

Nadzwyczajna sytuacja uwolniła całkiem nowe pomysły edukacyjne, które najprawdopodobniej będą wykorzystywane przez edukatorów i kustoszy w przyszłości.
MNK przygotowuje właśnie nową ofertę edukacyjną, uwzględniającą bezpieczeństwo zwiedzających (w tym nowe wymogi sanitarne) i zaprasza do zabrania głosu w tej sprawie.

Krótka ankieta skierowana jest do każdego i dotyczy aktywności instytucji muzealnych w tym w trakcie zagrożenia epidemiologicznego. Muzealnicy zachęcają do udziału w niej zarówno tych, którzy na co dzień korzystają z programów edukacyjnych MNK, jak i tych, którzy jeszcze nie uczestniczyli w żadnych zajęciach z edukatorami i kustoszami.

Tym samym MNK udowadnia, że jako instytucja publiczna jest otwarta na opinie innych osób. Chce dotrzeć do jak największego grona odbiorców, dlatego też ankieta będzie upubliczniana
i rozsyłana do wszystkich tych, którzy pozostają w stałym kontakcie z Muzeum (rodzice, seniorzy, nauczyciele, animatorzy, etc.). Ponadto, swoje działania edukacyjne chce planować
z odpowiednim wyprzedzeniem. Analiza wyników ankiety pozwoli na staranne opracowanie planu działań dopasowanych do każdego, kto będzie odwiedzał oddziały muzeum po złagodzeniu restrykcji wynikających z zagrożenia epidemiologicznego COVID-19.

MNK zachęca do udziału w krótkiej ankiecie, którą można wypełnić za pośrednictwem Facebooka, strony internetowej MNK lub klikając w link: https://bit.ly/3bZs8gk

 

PLACES WORTH YOUR TIME