Nagroda im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego dla Macieja Czerwińskiego

0

Nagroda im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego dla Macieja Czerwińskiego

Miło nam poinformować, że historyczną Nagrodę im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego w 2020 roku zdobyła książka Macieja Czerwińskiego „Chorwacja. Dzieje, kultura, idee” opublikowana w Wydawnictwie MCK.

Maciej Czerwiński, filolog kroatysta i historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, stworzył pierwszą syntezę historii i kultury Chorwacji. W napisanej z myślą o polskim czytelniku książce śledzi nie tylko dzieje narodu, od wędrówki nad Adriatyk po spełnienie marzenia o własnym państwie, ale również chorwacką wyobraźnię, która pozwalała scalić i zachować jedność Chorwatów mimo przeciwności historii, zróżnicowania regionalnego, a nawet różnych prędkości rozwoju. Maciej Czerwiński złożył w jedną opowieść trzy wątki kulturowe: śródziemnomorski, środkowoeuropejski i bałkański, które dopiero w połączeniu dają pełen ogląd historii kraju.

„Niepodległość Chorwacji można sobie wyobrazić jako zwieńczenie wielowiekowej żeglugi, w jaką chorwacka łódź wypłynęła w IX wieku i szczęśliwie zawinęła do portu Unii Europejskiej. Płynęła rzeką, która często zmieniała koryto, a dopływy konkurowały z jej głównym nurtem. Zlewały się z nim, lecz w nim nie rozpływały. Na tym polega niezwykłość Chorwacji. Na autentycznej różnorodności, która jest jej nadzwyczajną wartością” – podsumowuje Czerwiński.

Jest to już drugie wyróżnienie dla książek Wydawnictwa MCK w tym konkursie – po raz pierwszy Nagrodę Honorową otrzymał w 2014 roku Emil Brix za zbiór esejów „Z powrotem w Europie Środkowej”. Kapituła doceniła wtedy „całokształt twórczości i działań na rzecz wskrzeszenia i rozwoju idei Europy Środkowej”.

Nagroda im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego została ustanowiona w 2001 roku przez Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Krakowie oraz Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Organizatorzy na patronów wybrali dwóch wybitnych historyków, nestorów badań nad dziejami Europy Środkowej.

Prof. Wacław Felczak zajmował się historią Węgier, Europy Środkowej i Słowiańszczyzny południowej w XIX i XX wieku. W czasie II wojny światowej był emisariuszem Rządku RP na uchodźctwie, kurierem poczty między Warszawą a Budapesztem. Autor m.in. „Historii Węgier” oraz współautor „Historii Jugosławii”. Jego imię nosi dzisiaj Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej.

Prof. Henryk Wereszycki był wybitnym znawcą dziejów Polski porozbiorowej, historii dyplomacji europejskiej w XIX wieku, a przede wszystkim monarchii habsburskiej. Walczył w I wojnie światowej oraz wojnie polsko-bolszewickiej. Po 1945 roku był jednym z niewielu czynnych historyków kwestionujących doktrynę marksistowską, co spowodowało, że w 1948 objęto go całkowitym zakazem publikowania (później zniesionym). Napisał m.in. „Historię Austrii”, „Pod berłem Habsburgów”, „Historię polityczną Polski 1864–1918”.

Niezwykły charakter oraz szeroki zakres wyróżniają Nagrodę im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego na tle innych. Przyznawana za publikacje historyczne poświęcone Europie Środkowej, szeroko rozumie ten gatunek i dopuszcza zarówno rozprawy i dysertacje naukowe, jak i eseje, książki popularnohistoryczne i komiksy. Choć to nagroda organizowana i przyznawana w Krakowie, nie ogranicza się także do języka polskiego – w poprzednich latach, w ramach edycji międzynarodowych – wyróżniono książki wydane po francusku, niemiecku, słoweńsku, czesku.

Fundatorem Nagrody jest Wydawnictwo Literackie oraz Dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

PLACES WORTH YOUR TIME