Napoleon Orda. Ilustrowana encyklopedia kraju

0

Wystawa w Mińsku
15.09 – 03.12.2017

15 września br. w Narodowym Muzeum Sztuki Republiki Białorusi w Mińsku została otwarta wystawa „Napoleon Orda. Ilustrowana encyklopedia kraju”, oparta w całości o prace z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie. Okazją do jej przygotowania stała się przypadająca w 2017 roku 210. rocznica urodzin artysty. Na ekspozycji można oglądać 110 rysunków i akwarel Napoleona Ordy, ukazujących widoki miejsc ważnych pod względem historycznym i uczuciowym zarówno dla Polaków, jak i Białorusinów.
Napoleon Orda (1807–1883) należy do grona najciekawszych indywidualności polskiej sztuki XIX wieku. Artysta pozostawił ogromny dorobek – ponad 1000 rysunków i akwarel ukazujących widoki miejsc, które w latach 1840–1880 odwiedził podczas artystycznych podróży, najpierw po Francji, Nadrenii, Hiszpanii i Portugalii, potem po guberni grodzieńskiej, wołyńskiej, mińskiej, kowieńskiej, witebskiej, wileńskiej i mohylewskiej, a także Wielkim Księstwie Poznańskim, Prusach Zachodnich i Galicji. Dwieście sześćdziesiąt 
z tych prac ukazało się w „Albumie widoków historycznych Polski”, wydanym w ośmiu seriach 
w latach 1873–1883.
Orda zwracał uwagę nie tylko na malowniczość portretowanych miejsc, ale przede wszystkim na znaczenie malowanych motywów, stąd w jego dorobku jest wiele widoków miejsc ważnych ze względów historycznych lub patriotycznych. Nie ograniczał się wyłącznie do architektury sakralnej, reprezentacyjnej czy malowniczych ruin, uwieczniał również obiekty przemysłowe – fabryki, cukrownie, młyny czy folusze.
Zerwał także z dotychczasowym kanonem piękna wymagającym upiększania, skoncentrował się na malarskiej prawdzie i nie pomijał żadnych szpecących architekturę detali. W przemyślany sposób podchodził do kwestii kolorystyki, starając się uchwycić barwy charakterystyczne dla danego miejsca.
Wystawa w Narodowym Muzeum Sztuki Republiki Białorusi w Mińsku to pierwsza tak duża prezentacja dzieł Napoleona Ordy poza Polską i pierwsza tak obszerna jego wystawa na Białorusi. Wszystkie prace pochodzą z Muzeum Narodowego w Krakowie, gdzie znajduje się największa kolekcja rysunków i akwarel Napoleona Ordy.
Urszula Kozakowska-Zaucha

Kuratorzy wystawy: Aliaksei Kharak i Urszula Kozakowska-Zaucha (MNK)

Wystawa zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie, Narodowe Muzeum Sztuki Republiki Białoruś i Fundację Dziedzictwa Kulturowego we współpracy 
z Instytutem Polskim w Mińsku.

PLACES WORTH YOUR TIME