Nobel Prize winner agrees to be patron of prize for young Polish scientists

0

A new prize has been established in Krakow for young scientists. Nobel Prize Laureate Prof. Frank Wilczek, who won the award along with Hugh David Politzer and David Gross for their discovery of asymptomatic freedom in the theory of effects of energy among elementary particles. Prof. Wilczek, a scientist from the Massachusetts Institute of Technology, signed the appropriate agreement for the use of his name and academic prestige during a special visit to Jagiellonian University, from which he received an honoris causa doctoral degree in 2012.

The laureate was a guest at the 45th Congress of Polish Physicists held in Krakow. His paternal grandparents came from southeastern Poland and from around Warsaw. Prof. Wilczek has maintained close contact with the Polish scientific environment for many years.

His name will now grace the prize established by the senate of Jagiellonian University. The prize includes a $12,000 award. It is funded by the university’s Division of Physics, Astronomy, and Applied Information Sciences, along with the Kościuszko Foundation, and will be conferred every two years to a young Polish scientist who makes a meaningful discovery in physics, astronomy, or a related field.

 

Noblista zgodził się patronować nagrodzie dla młodych polskich naukowców

W Krakowie ustanowiono nową nagrodę dla młodych naukowców. Jej patronem zgodził się zostać prof. Frank Wilczek, laureat Nagrody Nobla (wraz z Hugh Davidem Politzerem i Davidem Grossem) za odkrycie asymptomatycznej swobody w teorii silnych oddziaływań między cząstkami elementarnymi. Stosowną zgodę na wykorzystanie swego nazwiska i autorytetu naukowiec z Massachusetts Institute of Technology podpisał podczas specjalnej wizyty na Uniwersytecie Jagiellońskim, którego doktorem honoris causa został w 2012 roku.

Noblista gościł na odbywającym się w Krakowie 45. Zjeździe Fizyków Polskich. Jego dziadkowie ze strony ojca pochodzili z południowo-wschodniej Polski i okolic Warszawy. Frank Wilczek od lat utrzymuje bliskie kontakty z polskimi środowiskami naukowymi.

Jego nazwisko teraz uświetni nagrodę ustanowioną przez senat Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wynosi ona 12 tysięcy dolarów. Fundowana jest przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ oraz Fundację Kościuszkowską i będzie przyznawana co dwa lata polskim młodym naukowcom, którzy dokonają znaczących odkryć w fizyce, astronomii lub dziedzinach zbliżonych. (b)

PLACES WORTH YOUR TIME