One of the fastest changing Novotels in the world

0

One of the fastest changing Novotels in the world
Jeden z najszybciej zmieniających się Novoteli na świecie

The interview with Violetta Krzemień-Banot, General Manager of the Novotel Kraków City West hotel.

We spoke previously two years ago.  From what we can see there have been many changes and improvements implemented.

First of all, the façade of the hotel has been renovated.  Thanks to this, the building has been given a second life.  Aside from the new exterior, we changed some amenities around the building – there is a new entrance for busses as well as for private vehicles, and the round about in front of the main entrance now serves as a social area for our Guests.  We have a new outdoor gym for those who like active relaxation in fresh air, and there is a mini playground for children.  Also, what many of our former and new Guests will like is that we’ve renovated the rooms, which now have the ‘Nroom’ standard.  We’ve also prepared a place where, together with the All For Body company, we offer relaxing massages.  We have special attractions for our smaller Guests in the hotel, and a variety of excursions.  We’ve done a great deal, but there is still a lot of work ahead of us…

It seems like almost everything is done and what we need to do is just to wait for the Guests to arrive?

Oh, no!  Krakow and the market is constantly changing.  Competition is increasing, so we, as one of the biggest hotels in the city (305 rooms) have to do everything so that our Guests will truly feel exceptional in our hotel.  We are renovating the pool and the recreation center, and we have reorganized internally thanks to which we now have two dedicated staff members who work as Guest Experience Managers.  Their main duty is above all to assure that our Guests’ satisfaction with their stays remains as high as possible.  And there is one more very important ongoing project, but for the moment I can’t disclose any further information.

The hotel market in Krakow is growing very rapidly. How would you see it in the next few years?

Yes, in fact, new hotels are appearing and other new ones are under construction.  What must be noted here is the fact that Novotel Krakow City West is one of the seven hotels in Krakow that is a member of the Accor Group (Novotel Kraków Center, Mercure Kraków Old Town, ibis Kraków Center, ibis Kraków Old Town, ibis budget Krakow Old Town and ibis budget Krakow Bronowice). I think that the market will continue to grow, as the numbers do not lie – there are more and more and more flights to Balice, the growth in the available office space, and improvements in transportation infrastructure both nationwide and in Krakow. Krakow (or even nearby Katowice) attracts not only tourists and businessmen, but also more and more artists from throughout the world. Additionally, travelers not only from Europe, but from around the world appreciate Krakow’s positive aspects. So I look forward to the future very optimistically.

And what are the challenges for the hotel and its staff?

Our hotel is not a new one. This is why it is necessary to conduct such a profound modernization. In the situation like this, there is a challenge every day and it constantly changes But this is what I love about the hotel business. I think that our principal and most important task is to please our Guests, while at the same time to maintain a positive work atmosphere. I have a terrific team – people with passion who love what they do. They perform very difficult jobs every day for every Guest; for instance, we have to serve 500 breakfasts; we have to

look after more than 150 children, each of which has different needs and expectations… This is not a small task, but it’s worth taking this challenge. Finally, I’d like to sincerely thank to all my employees for everything that they have done for all our Guests so far, and I wish all our Guests new and delightful memories associated with their visits to Krakow.

Rozmowa z Violettą Krzemień-Banot,

Dyrektorem hotelu Novotel Kraków City West.

Rozmawialiśmy ostatnio dwa lata temu. Jak widać, w tym czasie dużo się u Państwa zmieniło.

Przede wszystkim została odnowiona  fasada hotelu. Dzięki niej budynek dostał drugie życie. Oprócz nowej elewacji poprawiliśmy otoczenie hotelu – powstał nowy podjazd dla autokarów oraz samochodów osobowych, a rondo przed głównym wejściem teraz spełnia funkcję wypoczynkową dla naszych Gości. Mamy nową siłownię dla tych, którzy lubią aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu i mini plac zabaw dla dzieci.  Dodatkowo, co ucieszy wielu naszych przyszłych jak i nowych Gości, odnowiliśmy pokoje, które otrzymały nowy standard Nroom. Przygotowaliśmy również miejsce,  gdzie wspólnie z firmą All For Body oferujemy masaże relaksacyjne i treningi personalne. Dla naszych małych Gości mamy specjalne atrakcje w hotelu i różnego rodzaje wycieczki. Bardzo dużo zostało zrobione, ale przed nami jeszcze dużo pracy…

A wydawało się prawie wszystko jest gotowe… Nic tylko czekać na Gości…

Oj nie… Kraków się zmienia, konkurencja rośnie, więc my, jako jeden z największych hoteli w mieście (305 pokoi) musimy robić wszystko, aby nasi Goście naprawdę czuli się u nas wyjątkowo. Remontujemy basen, centrum rekreacji, przeprowadziliśmy reorganizację wewnętrzną, dzięki której mamy teraz dwóch dedykowanych pracowników, jako Guest Experience Manager – ich głównym zadaniem jest przede wszystkim sprawienie, aby satysfakcja z pobytu naszych Gości była jak najwyższa. I jest jeszcze jeden bardzo ważny projekt, ale jak na razie nie mogę zdradzić więcej informacji.

Baza hotelowa w Krakowie bardzo szybko się rozwija. Jak Pani widzi rynek hotelowy w mieście za kilka lat?

Tak, rzeczywiście przybywa nowych hoteli a nowe nadal są budowane. Mówiąc o Novotelu Kraków City West należy pamiętać, że jest on jednym z siedmiu hoteli Grupy Accor w Krakowie (Novotel Kraków Centrum, Mercure Kraków Stare Miasto, ibis Kraków Centrum, ibis Kraków Stare Miasto, ibis budget Kraków Stare Miasto oraz ibis budget Kraków Bronowice). Uważam, że rynek nadal będzie się rozwijał. Przemawiają za tym fakty, – coraz więcej lotów z Balic, rozwój powierzchni biurowej, poprawa infrastruktury transportowej w kraju jak i w samym Krakowie. Kraków (czy nawet położone tak blisko Katowice) przyciąga nie tylko turystów, biznesmenów, ale także, coraz więcej artystów z całego świata. Dodatkowo zalety miasta docenia coraz więcej osób nie tylko w Europie, ale na świecie. Patrzę więc w  przyszłość bardzo optymistycznie.

A wyzwania dla hotelu? Pracowników?

Nasz hotel nie jest nowy. Ma ponad 40 lat. Dlatego przechodzi tak głęboką modernizację. W tej sytuacji wyzwaniem dla mnie jest każdy dzień tak inny od poprzedniego. Ale to przecież kocham w hotelarstwie. Uważam, że głównym i najważniejszym naszym zadaniem jest zadowolenie Gości i równocześnie dbanie o dobrą atmosferę w pracy. Mam wspaniały zespół, ludzi z pasją, którzy kochają to, co robią. Wykonują bardzo ciężką pracę, każdego dnia, dla każdego Gościa, a jest jej bardzo dużo. Trzeba np. codziennie przygotować ponad 500 śniadań, każdego dnia zatroszczyć się o ponad 150 dzieci, z których każde ma inne potrzeby, oczekiwania… Nie jest to zadanie łatwe, ale warto zmierzyć się z takim wyzwaniem. Na koniec chciałbym wszystkim moim pracownikom bardzo serdecznie podziękować za to wszystko, co do tej pory dla naszych Gości uczyniliście, a Gościom życzyć  zawsze nowych, wspaniałych wspomnień związanych z Krakowem.

 

NOVOTEL KRAKÓW CITY WEST

Ul. Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków,  tel. 12 622 64 00

PLACES WORTH YOUR TIME