Odznaczenie dla Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie

0

Agata Wąsowska-Pawlik, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury otrzyma dziś
Złoty Krzyż Zasługi dla Węgier, przyznany przez Prezydenta Węgier Jánosa Ádera,
za wybitne zasługi w umacnianiu polsko-węgierskich kontaktów kulturalnych.

Dyrektor krakowskiego MCK zostanie uhonorowana wysokim węgierskim odznaczeniem państwowym, będącym wyrazem uznania dla jej aktywnego działania na rzecz rozwijania wzajemnej współpracy w przestrzeni kulturowej, edukacyjnej oraz prezentowania węgierskiej kultury w Polsce.

Agata Wąsowska-Pawlik, początkowo jako zastępca dyrektora ds. programowych MCK,
a od 2018 roku jako dyrektor placówki, czynnie przyczynia się do promocji węgierskiej kultury i dziedzictwa. Przez ostatnie lata Międzynarodowe Centrum Kultury wielokrotnie prezentowało szerokie spectrum działalności artystycznej Węgrów, jak też przedstawiało wzory ich historycznej spuścizny. Przykładem może być wystawa „Zsolnay. Węgierska secesja” z 2017 roku, prezentująca ceramikę z manufaktury Zsolnay.  Zrealizowana we współpracy
z Janus Pannonius Múzeum w Peczu, mieście partnerskim Krakowa, ekspozycja prezentowała tradycyjną węgierską kulturę, podkreślając tym samym wagę historycznej przyjaźni węgiersko-polskiej.

Między innymi z inicjatywy dyrektor Wąsowskiej-Pawlik, od ośmiu lat organizowany jest przez MCK V4 Heritage Academy – międzynarodowy kurs letni adresowany do pracowników służb konserwatorskich oraz instytucji kultury, a także instytucji pozarządowych zaangażowanych
w ochronę dziedzictwa. Jego celem jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zarządzania i ochrony miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego
i Przyrodniczego UNESCO.

MCK promuje również węgierską literaturę, czego najlepszym dowodem są tomy opublikowane w serii Biblioteka Europy Środka: „Budapeszt 1900” Johna Lukacsa, wzruszająca przypowieść o naszym wspólnym losie w Europie Środkowej, „Węgrzy. Tysiąc lat zwycięstw
w klęskach” Paula Lendvaiego, przybliżająca zmienne losy Węgrów w kraju i na emigracji,
czy wybór esejów Csaby G. Kissa „Lekcja Europy Środkowej”.

Agata Wąsowska-Pawlik pracuje w MCK od 1996 roku. Jest specjalistką w zakresie zarządzania instytucjami kultury zajmującymi się szeroko pojętą kwestią dziedzictwa kulturowego,
czym interesuje się również w swojej pracy badawczej. Jest również ekspertem w zakresie zagadnień muzealnych, co ma niebagatelne znaczenie przy tworzeniu programu wystawienniczego MCK, a także prowadzeniu rozmów z polskimi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi. W ramach misji MCK prowadzi dyplomację kulturalną, reprezentując Polskę
na arenie międzynarodowej, także poprzez aktywne uczestnictwo w międzynarodowych sieciach (ENCATC – European Network of Cultural Administration Training Centres,
RIHA – Research Institutes of Art History, Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu Kultur
im. Anny Lindh) i programach.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego została narodowym koordynatorem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 (ogłoszonego przez Komisję Europejską). W latach 2004–2006 koordynowała międzynarodowy projekt szkoleniowy ECHOCAST (European Cultural Heritage Organisations Customer Aware Staff Training) finansowany
z programu UE Leo-nardo, który stał się częścią pilotażowej „Akademii Zarządzania Muzeum” w 2011 roku. Jest członkinią Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM, od 2013 roku zasiada
w Radzie Muzeum Etnograficznego w Krakowie.

 

 

PLACES WORTH YOUR TIME