Okupanci. Niemcy w Krakowie 1939 – 1945

0

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza.

W RAMACH CYKLU „SALON KSIĄŻKI KRAKOWSKIEJ”


5 WRZEŚNIA  2017 R., GODZ. 18.00
FABRYKA EMALIA OSKARA SCHINDLERA
SALA KINOWA
UL. LIPOWA 4

Na pierwszym po wakacjach spotkaniu z cyklu Salon Książki Krakowskiej przedstawimy Państwu katalog wystawy Okupanci. Niemcy w Krakowie 1939-1945.
W rozmowie udział wezmą autorki książki:

Monika Bednarek (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa) oraz
Katarzyna Zimmerer.

Spotkanie poprowadzi Marcin Baran.

W trakcie spotkania publikacja będzie sprzedawana z 50% rabatem.

Kim byli Niemcy mieszkający w Krakowie w czasie II wojny światowej? Skąd pochodzili, czym się zajmowali, jak spędzali czas wolny? Próbę odpowiedzi na te pytanie znajdziemy w katalogu wystawy oraz na samej wystawie czasowej „Okupanci. Niemcy w Krakowie 1939-1945”. Niemieccy cywile stanowili obok wojska oraz funkcjonariuszy aparatu SS i policji  duży odsetek mieszkańców Krakowa czasu wojny, o których w zasadzie niewiele wiadomo. Kraków jako stolica Generalnego Gubernatorstwa, miasto poza terenem frontu, był dla nich atrakcyjnym miejscem pracy i robienia interesów. Administracja GG zatrudniała urzędników, nauczycieli, naukowców, bankowców, kupców i przemysłowców.

Dysponujemy niewielką ilością wspomnień Niemców na temat ich pobytu w Krakowie w czasie II wojny światowej. Wystawa oraz towarzyszący jej katalog oparte są zatem głównie na materiałach fotograficznych i archiwalnych. To rodzaj migawek pokazujących z jednej strony oficjalne władze GG, ich politykę i propagandę skierowaną do Niemców i Polaków (np. antysemicką), a z drugiej codzienność życia w obcym kulturowo kraju, w warunkach wojny i rygorach państwa totalitarnego.

Recenzja książki zamieszczona w portalu HISTMAG.ORG

Wstęp wolny

Tekst i foto: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

PLACES WORTH YOUR TIME