„Opowiedz o…Zdzisław Beksiński” – konkurs!

0

„Opowiedz o…Zdzisław Beksiński” – konkurs!

Nowohuckie Centrum Kultury ogłasza konkurs na krytyczny tekst dotyczący twórczości Zdzisława Beksińskiego – opowiedz o tym, co Cię w twórczości Mistrza inspiruje, zmusza do refleksji, zachwyca…

Prace, w elektronicznej wersji, należy nadsyłać do 31.03.2019 r. na adres: galeria@nck.krakow.pl.  Uczestnicy konkursu – w każdej z dwóch kategorii wiekowych – którym jury przyzna I miejsce otrzymają nagrody rzeczowe – szkice autorstwa Zdzisława Beksińskiego przekazane przez współorganizatora konkursu Piotra Dmochowskiego, marszanda artysty, kolekcjonera sztuki i właściciela kolekcji jego dzieł wystawianych w autorskiej Galerii Zdzisława Beksińskiego.

Przy ocenie prac konkursowych jury będzie zwracać szczególną uwagę na oryginalność formy i walory literackie tekstów.

Regulamin konkursu „Opowiedz o… Zdzisław Beksiński” dostępny na stronie:

https://nck.krakow.pl/opowiedz-o-zdzislaw-beksinski-konkurs-literacko-krytyczny/


 

„Opowiedz o… Zdzisław Beksiński” – KONKURS literacko-krytyczny

Nowohuckie Centrum Kultury ogłasza konkurs na krytyczny tekst dotyczący twórczości Zdzisława Beksińskiego – opowiedz o tym, co Cię w twórczości Mistrza inspiruje, zmusza do refleksji, zachwyca…

PRACE KONKURSOWE

Praca konkursowa – dowolna forma literacka – nie przekraczająca 4000 znaków (licząc ze spacjami) powinna być przesłana w formie elektronicznej (język: polski lub angielski, czcionka: Times New Roman, rozmiar: 12, interlinia: 1,5) na adres galeria@nck.krakow.pl do 31.03.2019 r.  Przy ocenie prac konkursowych jury będzie zwracać szczególną uwagę na oryginalność formy i walory literackie tekstów.

Do wiadomości należy dołączyć formularz zgłoszeniowy wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu z następującymi informacjami:

tytuł tekstu, imię, nazwisko, wiek autora, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail autora, zgoda na nieodpłatne publikowanie pracy konkursowej na stronie internetowej Nowohuckiego Centrum Kultury, zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz zgoda na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku Uczestnika.

NAGRODY

Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych – do lat 17 oraz powyżej.

Jury tekstów polskich:

Piotr Dmochowski

Joanna Gościej-Lewińska – kierownik Galerii CENTRUM

Krzysztof Niedźwiedzki – pisarz, reżyser

Robert Kasprzycki – poeta, tłumacz, felietonista, recenzent, autor tekstów

Zbigniew Grzyb – dyrektor Nowohuckiego Centrum Kultury

Jury tekstów angielskich:

Michał Szostało

Eryka Żmuda

Na zwycięzców czekają:

I miejsce – szkice autorstwa Zdzisława Beksińskiego przekazane przez współorganizatora konkursu Piotra Dmochowskiego, marszanda artysty, kolekcjonera sztuki i właściciela kolekcji jego dzieł wystawianych w autorskiej Galerii Zdzisława Beksińskiego w Krakowie

Wyróżnienia – książki „Zmagania o Beksińskiego” autorstwa Piotra Dmochowskiego

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają podwójne wejściówki do Galerii Zdzisława Beksińskiego w Krakowie.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 30.04.2019 r. na stronie internetowej Nowohuckiego Centrum Kultury, a nagrody wręczone podczas uroczystej gali.

Terminarz konkursu może ulec zmianie, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani drogą korespondencji mailowej.

Szczegółowe informacje:

PLACES WORTH YOUR TIME