PLANTY KRAKOWSKIE – SPOTKANIE Z DR ANDRZEJEM NOWAKOWSKIM ORAZ PROMOCJA JEGO ALBUMU

0

PLANTY KRAKOWSKIE

symbol Krakowa 

 spotkanie z

Doktorem

Andrzejem Nowakowskim

oraz prezentacja jego albumu pod tym samym tytułem,

wydanego przez UNIVERSITAS, 2019

PONIEDZIAŁEK, 16 GRUDNIA, 2019 r., godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME