Plany Dyrekcji Muzeum Narodowego w Krakowie na lata 2020-2025

0

Przebudowa dawnego hotelu Cracovia, wystawa poświęcona architekturze i designowi w Kamienicy Szołayskich czy centrum edukacyjne w EUROPEUM – to tylko niektóre z planów na nadchodzącą kadencję Dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie, prof. dr. hab. Andrzeja Szczerskiego.

– Praca dla Muzeum Narodowego w Krakowie to wyróżnienie i zaszczyt. Muzea są skarbcami narodowej pamięci, które definiują naszą tożsamość, nie obawiając się mówić  o rzeczach ważnych i fundamentalnych. Powinny to również być miejsca otwarte na współczesność, pokazujące, że dziedzictwo, którym dysponujemy, jest ciągle żywe. Chciałbym, żebyśmy  w Muzeum Narodowym w Krakowie właśnie wokół jego historycznej kolekcji budowali przyszłość – mówi prof. dr hab. Andrzej Szczerski.

Prof. dr hab. Andrzej Szczerski pełni funkcję dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie
od 3 stycznia 2020 roku. Mówiąc o planach na swoją pięcioletnią kadencję, zwraca uwagę na konieczność dialogu historii ze współczesnością. To właśnie z tą ideą będą się łączyć działania inwestycyjne i wystawiennicze.

Wielkie inwestycje

Inwestycyjnych planów na kadencję jest wiele, ale kluczowym projektem stanie się przebudowa dawnego hotelu Cracovia. Budynek, zakupiony w 2016 roku, ma być znów w pełni użytkowany i stać się integralną częścią nie tylko MNK, ale także tkanki miejskiej Krakowa.

– Cracovia ma być instytucją otwartą na eksperyment, kontakt ze współczesnością i współczesną publicznością. To powinno być żywe, wyraziste miejsce; ma współtworzyć Kraków, dyskutować o przyszłości naszego miasta, jego urbanistyce, architekturze. Docelowo powstanie tu oddział MNK poświęcony architekturze i designowi – wyjaśnia dyrektor.

W Cracovii stworzona zostanie przestrzeń nie tylko ekspozycyjna, ale także biurowa  i magazynowa. Utrzymana zostanie możliwość komercyjnych wynajmów części powierzchni. Jednak zanim hotel odzyska dawny blask, konieczne są konsultacje konserwatorskie, przygotowanie ekspertyz technicznych, planu funkcjonalno-użytkowego, a także ogłoszenie konkursu architektonicznego.

Istotne są też dalsze prace inwestycyjne w Muzeum Książąt Czartoryskich. Po udostępnieniu do zwiedzania pod koniec 2019 roku budynku Pałacu, w drugiej połowie 2020 roku zostanie otwarty Arsenał ze stałą galerią sztuki starożytnej. W dalszej perspektywie MNK czeka remont Klasztorka. Ważną kwestią jest także budowa Muzeum Wyspiańskiego i remont Gmachu Głównego. Wszystko będzie jednak uzależnione od pozyskania wystarczających na inwestycje funduszy.

Nowe role znanych oddziałów

Swoją dotychczasową funkcję zmieni w najbliższych latach Kamienica Szołayskich. To tam pojawią się wystawy poświęcone designowi i architekturze, które będą zapowiedzią przyszłego muzeum w Hotelu Cracovia.

– Pojawienie się oddziału o specjalistycznym charakterze, połączone z działalnością wystawienniczą i edukacyjną, pozwoli nie tylko pokazać posiadaną już przez Muzeum kolekcję desingu i architektury, ale też popularyzować nowy profil działalności MNK – mówi Andrzej Szczerski.

Drugi oddział, który czekają zmiany, to Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM. W związku z otwarciem Muzeum Książąt Czartoryskich, gdzie również jest prezentowana kolekcja malarstwa europejskiego, dotychczasowy program wystawienniczy tego oddziału przestaje być unikatowy w ofercie MNK. Pokazywane dotąd w EUROPEUM dzieła będą eksponowane
w innej formie, natomiast w budynku przy placu Sikorskiego powstanie centrum edukacji muzealnej.

Wystawy czasowe 2021–2024

Nieodłącznym elementem działalności muzeum są wystawy czasowe. Na lata 2021–2024 planowany jest cykl wystaw poświęconych historii polskiej nowoczesności. Jako pierwsza w murach MNK zagości ekspozycja odnosząca się do różnych koncepcji stylu narodowego, które powstały w Polsce na przełomie XIX i XX wieku. W następnych latach będzie można zobaczyć wystawę sztuki i architektury II Rzeczpospolitej, a następnie ekspozycję poświęconą architekturze, wzornictwu i sztuce w czasach PRL. Cykl zamknie wystawa na temat współczesnych tendencji modernizacyjnych po 1989 roku.

W Muzeum Narodowym w Krakowie planowane są też eskpozycje monograficzne poświęcone najwybitniejszym polskim artystom: Janowi Matejce, Józefowi Chełmońskiemu czy Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi. W planach dyrekcji jest również prezentacja wystaw zagranicznych, jednak ich organizacja uzależniona będzie od kosztów.

Wewnątrz MNK

– Kluczowym wyzwaniem dla mnie jako dyrektora jest dbanie o rozwój pracowników. Muzeum Narodowe w Krakowie buduje swój prestiż i znaczenie w skali ogólnopolskiej i między-narodowej właśnie dzięki zatrudnionym w nim uznanym specjalistom – tłumaczy Andrzej Szczerski. Dyrektor zapowiada tym samym inwestowanie w rozwój naukowy i zawodowy poszczególnych grup pracowniczych.

Prof. dr hab. Andrzej Szczerski podkreśla także, że wyjątkową cechą Muzeum Narodowego
w Krakowie jest różnorodność jego zbiorów. To dwanaście oddziałów, z których każdy, choć wyróżnia się swoją autonomią i specyfiką, jest częścią jednego, wspólnie funkcjonującego organizmu.

PLACES WORTH YOUR TIME