POKAZ FILMOWY, ŚRODA 18 WRZEŚNIA, CZWARTEK, 19 WRZEŚNIA, 2019, CKŻ, godz. 18

0

BAJIT CHADASZ – PROLOG

Spotkania z Kulturą Żydowską

Dziedzictwo, Pamięć, Wspólnota Obywatelska 

Hubal

film fab. (1973), reż. Bohdan Poręba, (126 min.)

ŚRODA, 18 WRZEŚNIA, 2019 r., godz. 18.00

Ptaki ptakom

film fab. (1976), reż Paweł Komorowski, (84 min.)

CZWARTEK, 19 WRZEŚNIA, 2019 r., godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME