Powierzonej mi władzy na niszyj ucisk nie użyję

0

Niedziela, 13.08.2017, godz. 11.00

„Powierzonej mi władzy na niszyj ucisk nie użyję” – spacer szlakiem Tadeusza Kościuszki
W Krakowie znajduje się wiele miejsc związanych z postacią Tadeusza Kościuszki. Niektóre są powszechnie znane i dość oczywiste – np. tablica w miejscu złożenia przez niego przysięgi na wierność ojczyźnie w 1794 roku na Rynku Głównym, miejsce pochówku w wawelskiej krypcie św. Leonarda czy kopiec usypany ku jego czci przez krakowian na wzgórzu Sikornik. Jednak są też miejsca mniej znane, związane z jego wcześniejszymi pobytami w Krakowie, a także z pamięcią o nim: Kamienice pod Orłem i pod Opatrznością oraz Pałac Wodzickich, gdzie się zatrzymywał. Obraz Matejki „Kościuszko pod Racławicami” z kolekcji Muzeum Narodowego, tablice oraz pamiątki przechowywane w muzeum Zamek Królewski na Wawelu i znajdujący się na wzgórzu wawelskim pomnik składają się na interesujący obraz tego, jak dziś pamięta się o Tadeuszu Kościuszce.
Spacer jest realizowany w ramach projektu „Kościuszko – bohater dwóch kontynentów – cykl wydarzeń edukacyjno-kulturalnych” współfinansowanego przez Gminę Miejską Kraków.
Wstęp wolny
Rezerwacje: anna.wencel@galiciajewishmuseum.org

PLACES WORTH YOUR TIME