PROFESOR ANTONI KĘPIŃSKI, genialny psychiatra

0

 PROFESOR  ANTONI KĘPIŃSKI,

genialny psychiatra

SPOTKANIE Z   

Red. Krystyną Rożnowską

oraz promocja jej książki pt.

Antoni Kępiński. Gra z czasem

wydanej przez WAM, 2018

PONIEDZIAŁEK, 8 KWIETNIA, 2019r., godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME