PROLOG | 30. FKZ | 30th JCF

0

Błogosławiony Jesteś Panie, B-że nasz i Królu Wszechświata, który nakazałeś nam zapalać światła Festiwalu – powie jutro Janusz Makuch w trzeciej części swojego wykładu W kręgu ukrytego światła: FKŻ.

Jak celebrowane jest światło w tradycji żydowskiej? Jaką ma moc, symbolikę i funkcję?  Jakim światłem emanuje FKŻ? Skąd czerpie swoją moc? Tego dowiecie się już w czwartek, 2 lipca o 16.00 – na naszej tronie www, FB i YouTube – kiedy to Janusz Makuch wygłosi trzecią i ostatnią już część swojego wykładu w ramach Prologu 30. FKŻ.

Ale Janusz wróci do Was z wykładami jeszcze w późniejszych miesiącach Prologu. To był dopiero początek!

 

“Blessed art Thou, Lord,  our God, King of the Universe, who commanded us to light the candles of the Festival” – these are words which Janusz Makuch will say in the third part of his lecture, Under the Hidden Light: JCF.

How is light celebrated in Jewish tradition? What is the power, symbolism and function of light? What is the light that the JCF emanates? We will learn this all on Thursday, 2nd July at 4 p.m. (Polish time) – on our website, FB and YouTube – when Janusz Makuch  presents the third and the last part of his lecture, a part of the Prolog to the 30th JCF.

But Janusz is to return with his lectures in further months of the Prolog. This is just the beginning!

PLACES WORTH YOUR TIME