PROLOG | 30. FKZ | 30th JCF

0

Czy można było sobie wyobrazić lepsze zakończenie letniej edycji Prologu 30. FKŻ, niż wczorajszy koncert Franka Londona i jego przyjaciół na dachu Manhattanu? Na chwilę zostawiamy Was z tymi emocjami, robimy krótką przerwę wakacyjną w Prologu, aby wrócić do Was już we wrześniu!

Wtedy wspólnie wejdziemy w żydowski Nowy Rok i będziemy razem bardzo intensywnie aż do końca Chanuki! W tym czasie prolog na nowo rozkwitnie: koncertami Shofar, Jacaszka i Vox Varshe, Bastardy, Klezmerskiej Orkiestry Teatru Sejneńskiego z Davidem Krakauerem oraz Bester Quartet z Grażyną Auguścik, Dorotą Miśkiewicz i Jorgosem Skoliasem; ogromną ilością warsztatów, zwiedzań, wykładów, spotkań literackich, spotkań dla seniorów i dla dzieci. Będą z Wami również już nie w intrenecie, ale na żywo: Wojciech Pszoniak, Olga Drenda, MiPolin – czyli Helena Czernek i Aleksander Prugar, Agnieszka Pajączkowska, Mikołaj Grynberg i wielu wielu innych.

Dlatego – przestrzegajcie wszelakich zasad sanitarnych, aby przez brak ostrożności wirus znowu nie pokrzyżował naszych jesiennych planów.

Ale latem będziemy też z Wami w internecie. Już za kilka dni na naszej stronie www i na kanale na YouTube umieścimy archiwum dotychczasowych wydarzeń w ramach Prologu. Sprawdzajcie regularnie naszą stronę internetową, fan page na Facebooku, Instagram – ale też ściągnijcie naszą Prologową aplikację mobilną – przez nią będziemy wysyłali Wam wszystkie niezbędne informacje.

Bądźcie z nami w to lato! Bądźcie bezpieczni! Dbajcie o siebie i swoich bliskich, abyśmy mogli spotkać się już we wrześniu!

 

Can you imagine a better conclusion of the summer edition of the Prolog to the JCF than yesterday’s concert played by  Frank London and his friends on a Manhattan roof ? We will leave you with these emotions for a moment to make a short vacation break in the Prolog and then to return to you already in September!

Then we will enter the Jewish New Year and we will stay together, spending time very intensively till the end of Hanukkah! During that time the Prolog will flourish again: with the concerts of Shofar, Jacaszek and Vox Varshe, Bastarda, Sejny Theater Klezmer Orchestra with David Krakauer and Bester Quartet with Grażyna Auguścik, Dorota Miśkiewicz and Jorgos Skolias; a large number of workshops, tours, lectures, literary meetings, meetings for seniors and for children. You will see, no longer on the Internet, but live: Wojciech Pszoniak, Olga Drenda, MiPolin – that is Helena Czernek and Aleksander Prugar, Agnieszka Pajączkowska, Mikołaj Grynberg and many many others.

That is why  – please, follow all the sanitary regulations so that the virus spread, caused by lack of proper care, could not spoil our autumn plans.

And in a few days’ time, on our website and  YouTube channel we will upload the recordings of all previous events within the Prolog. Check regularly our website, our Facebook fan page and Instagram – but also please download our Prolog mobile app – and you will get all the necessary information.

PLACES WORTH YOUR TIME