RECITAL FORTEPIANOWY – Piotr Sałajczyk

0

XIII DNI MUZYKI FELIKSA MENDELSSOHNA
NA KRAKOWSKIM KAZIMIERZU
11 maja – 19 maja 2018r.

RECITAL FORTEPIANOWY

W WYKONANIU
Piotra Sałajczyka

W programie utwory:
Ludwiga van Beethovena, Franza Schuberta

BILETY DO NABYCIA W CENTRUM KULTURY ŻYDOWSKIEJ

WTOREK, 15 MAJA 2018 r., godz. 19.00

PLACES WORTH YOUR TIME