Rest ECOlogically

0

It is an original and the only in Poland regional certification system promoting ecological solutions in the hotel industry and a new tourist product of the Podhale region fostering the philosophy of living in harmony with nature, natural and cultural values, and wildlife conservation principles.
You are welcome to stay at certified hotel facilities run by exceptional hoteliers – eco-conscious, creative, innovative, investing in the future, engaged in environmental protection and promotion of nature-friendly approaches.
The ECO Zakopane project was founded by the Tatra Chamber of Commerce in Zakopane.
The programme is an attempt to lay the foundations for sustainable tourism through identifying ecological minima and reducing the negative impact on the natural environment.
We aim high looking at the Tatras, because ECOTOURISM is the highest form of sustainable tourism.
YOU CAN ALSO BECOME AN ECOTOURIST. It is enough to remember a few principles and follow the rules of conscious consumption: choose recommended and certified accommodation, local restaurants and regional products, use public transport and bicycles, explore places related to history and culture, do not litter, do not destroy, do not make noise – just delight in nature.
WELCOME to www.ecozakopane.eu


Wypoczywaj EKOlogicznie

Autorski i jedyny w Polsce regionalny system certyfikacji promujący ekologiczne rozwiązania w hotelarstwie, nowy produkt turystyczny Podhala promujący filozofię życia w zgodzie z naturą, wartościami przyrodniczymi, kulturowymi i ochroną przyrody.
Zapraszamy do sprawdzonych certyfikowanych obiektów hotelarskich prowadzonych przez wyjątkowych hotelarzy – świadomych ekologicznie, kreatywnych, innowacyjnych, inwestujących w przyszłość, zaangażowanych w ochronę środowiska i promocję postaw przyjaznych naturze.
Autorem projektu ECO Zakopane jest Tatrzańska Izba Gospodarcza z Zakopanego.
Program jest próbą zbudowania podstaw zrównoważonej turystyki poprzez określenie minimów z zakresu ekologii i redukcji negatywnych skutków oddziaływania na środowisko naturalne.
Sięgamy wysoko patrząc na Tatry, bo EKOTURYSTYKA to najwyższa forma turystyki zrównoważonej.
I TY MOŻESZ ZOSTAĆ EKOTURYSTĄ – wystarczy pamiętać o kilku zasadach i kierować się regułą świadomej konsumpcji: wybieraj rekomendowane i certyfikowane miejsca noclegowe, lokalne restauracje i produkty regionalne, korzystaj z komunikacji zbiorowej i rowerów, poznaj miejsca związane z historią i kulturą, nie śmieć, nie niszcz, nie hałasuj – zachwyć się przyrodą.
ZAPRASZAMY na www.ecozakopane.eu

PLACES WORTH YOUR TIME