ROMANTYCZNY LIBERAŁ W PONOWOCZESNYM ŚWIECIE – WYKŁAD PROF. SŁAWOMIRA KAPRALSKIEGO, ŚRODA 27 LISTOPADA, CKŻ

0

PROGRAM BAJIT CHADASZ

Spotkania z Kulturą Żydowską

Dziedzictwo, Pamięć, Wspólnota Obywatelska 

Romantyczny liberał

w ponowoczesnym świecie

Wspomnienie o Erneście Gellnerze

wykład

Prof. Sławomira Kapralskiego

ŚRODA, 27 LISTOPADA, 2019 r., godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME