Rusza 5. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej – 19-20 września 2019 r.

0

Kiedy tak naprawdę zaczął się problem krakowskiego smogu? Czy dawni sokolnicy podaliby rękę dzisiejszym myśliwym? W jaki sposób zapomniana wiedza naszych pradziadków może pomóc w rozwiązaniu problemów z wodą? Czy da się pogodzić ochronę ostatniego na świecie pierwotnego lasu z interesami lokalnych społeczności? 5. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej (19–20 września 2019) pozwoli przyjrzeć się wzajemnym relacjom pomiędzy dziedzictwem kulturowym a środowiskiem przyrodniczym. W dwudniowej konferencji w MCK weźmie udział ponad 70 badaczy z 15 krajów, pracujących na styku różnych dyscyplin – antropologii, architektury, ekologii, ekonomii, historii, literatury, polityki, socjologii, sztuki czy zarządzania. Wykłady plenarne wygłoszą m.in. prof. Marie-Therese Albert, była szefowa Katedry UNESCO na Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym w Cottbus, Piotr Kempf, dyrektor krakowskiego Zarządu Zieleni Miejskiej czy Adam Izdebski i Rafał Szmytka, twórcy głośnej Ekobiografii Krakowa.

– Czy odbudowa katedry Notre Dame w Paryżu jest ważniejsza niż ochrona płonącej puszczy amazońskiej? Tegoroczną edycję Forum, wspólnie z naszymi wyszehradzkimi partnerami, zdecydowaliśmy się poświęcić złożonym relacjom między dziedzictwem kulturowym i środowiskiem przyrodniczym. Zależności te już od lat są przedmiotem badań specjalistów różnych dyscyplin, których zaprosiliśmy do Krakowa. Obserwowane zmiany klimatu, rosnąca świadomość indywidualnej odpowiedzialności za przyszłość planety uzmysławiają identyczną nieodnawialność zasobów przyrodniczego i kulturowego. Najwyższy czas, żeby o tych zagadnieniach wspólnie rozmawiać – podkreśla Agata Wąsowska-Pawlik, dyrektor MCK.

Uczestnicy konferencji usłyszą ponad 60 referatów poruszających tematykę m.in. kształtowania relacji między dziedzictwem kulturowym a przyrodą we współczesnym Krakowie, inicjatyw ochrony środowiska pozwalających miastom radzić sobie ze współczesną presją turystyczną, nowych wyzwań, jakie stwarzają dla siebie nawzajem zmieniająca się tradycyjna gospodarka i środowisko naturalne, ochrony lasów za pomocą nowoczesnych technik teledetekcyjnych, wpływu rzek na rozwój miast, jako łącznika z jego dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym.

Jeden z paneli poświęcony zostanie międzynarodowemu projektowi HOMEE, którego celem jest zbadanie relacji pomiędzy mega-eventami a polityką ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wpływu dużych wydarzeń kulturalnych na życie mieszkańców miast bogatych w zasoby dziedzictwa. Po raz pierwszy zostaną przedstawione wyniki badań wpływu dużych wydarzeń kulturalnych na miasta historyczne i ich dziedzictwo na przykładzie Expo w Mediolanie (2015), Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław (2016), Brytyjskiej Stolicy Kultury Hull (2017) czy Europejskiej Stolicy Kultury Pafos (2017). Wnioski z badań będą stanowiły podstawę rekomendacji dla przyszłych miast gospodarzy tego typu projektów.

Z okazji 450. rocznicy zawarcia unii lubelskiej szczególne miejsce podczas 5. Forum Dziedzictwa przewidziano dla Litwy. Podczas konferencji w MCK swoje wykłady zaprezentuje aż siedmiu litewskich specjalistów. Poświęcone będą m.in. litewskim wpisom na listę UNESCO, ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego w tym kraju czy reinterpretacji znaczenia dziedzictwa kulturowego Kłajpedy. Gościem specjalnym wydarzenia będzie dr Kristina Sabaliauskaitė, litewska pisarka
i historyczka sztuki, autorka bestsellerowej tetralogii Silva rerum okrzykniętej przez krytyków w Polsce „prawdziwą literacką sensacją z Litwy”. Otwarte dla publiczności spotkanie z autorką, które poprowadzą Agata Wąsowska-Pawlik i Łukasz Galusek, odbędzie się w czwartek, 19 września o godz. 19.00.

Choć Forum ma charakter zamkniętej, eksperckiej konferencji w południe wszyscy zainteresowani mogą wziąć udział w dwóch otwartych wykładach. W czwartek,  19 września prof. Carola Hein i dr Tino Mager, wybitni specjaliści z Katedry Historii Architektury i Urbanistyki z holenderskiego Delft University of Technology, opowiedzą, jak hydrologiczna wiedza poprzednich pokoleń może pomóc w rozwiązaniu współczesnych problemów z wodą. W piątek, 20 września niemiecka badaczka  z Uniwersytetu Technicznego w Berlinie prof. Gabi Dolff-Bonekämper, poruszy kwestie spornych miejsc pamięci i zależności między pamięcią indywidualną a zbiorową.

Językiem konferencji jest angielski (brak tłumaczenia). Szczegóły i program konferencji dostępny na stronie http://mck.krakow.pl/aktualnosci/5-forum-dziedzictwa-europy-srodkowej

Forum Dziedzictwa Europy Środkowej to organizowana przez MCK co dwa lata międzynarodowa konferencja, na której specjaliści z regionu Europy Środkowej,
a także zajmujący się środkowoeuropejską problematyką badacze i eksperci z całego świata, dyskutują nad zagadnieniami dziedzictwa kulturowego. Tematem poprzednich edycji były następujące zagadnienia: dziedzictwo i Europa Środkowa (2011), granice dziedzictwa (2013), miasto (2015). Konferencja jest głosem Europy Środkowej  w zakresie filozofii, zarządzania, ochrony, wymiaru ekonomicznego, społecznego
i politycznego dziedzictwa. Forum jest organizowane pod auspicjami Grupy Roboczej ds. Dziedzictwa Kulturowego w krajach V4, w skład której wchodzą: Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej, Kancelaria Premiera Węgier, Rada Ochrony Zabytków Republiki Słowackiej Bratysławie oraz Międzynarodowe Centrum Kultury  w Krakowie. Partnerem specjalnym piątej edycji Forum jest Zarząd Zieleni Miejskiej  w Krakowie.

PLACES WORTH YOUR TIME