Rynek pracy: Polska jednym z czołowych krajów w Europie

0

– W czerwcu br. stopa bezrobocia w Polsce zgodnie z danymi GUS osiągnęła 5,9 proc. Optymistyczne wnioski można znaleźć także w majowym raporcie Eurostatu, wg którego Polska z wynikiem 3,8 proc. była 4. europejskim krajem z najniższym odsetkiem osób bezrobotnych. Pozytywne nastroje w kraju potwierdzają również wyniki raportu „Confidence Index” przygotowywanego cyklicznie przez firmę rekrutacyjną Michael Page. Wg zebranych informacji, aż 64 proc. Polaków korzystnie oceniło rodzimy rynek pracy i swoją obecną sytuację zawodową, co wśród badanych państw stanowi 3. wynik na Starym Kontynencie.

Dane GUS pokazują symboliczny moment na polskim rynku pracy, ponieważ liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w minionym miesiącu osiągnęła poziom 967,9 tys. wobec 1.002,2 tys. osób w maju. Oznacza to, że liczba szukających pracy spadła poniżej miliona. W przypadku wyników Eurostatu, Polska osiągnęła 4. wynik w Europie. Przed nią znalazły się tylko Węgry (3,7 proc.), Niemcy (3,4 proc.) oraz Czechy (2,3 proc.). Mimo różnicy w danych statystycznych, wynikającej z odmiennych metod badawczych, niepodważalnym faktem jest, że bezrobocie w Polsce maleje, a krajowy rynek pracy coraz lepiej wypada na tle europejskim.

Zjawisko to znajduje również odzwierciedlenie w wynikach badań „Confidence Index”, które przeprowadza firma Michael Page. Zgodnie z nimi, w II kwartale 2018 r. aż 64 proc. polskich pracowników korzystnie oceniło krajowy rynek pracy i swoją obecną sytuację zawodową. Poziom optymizmu wśród Polaków był wyższy od średniej europejskiej o 6 p.p., co uplasowało Polskę na równi ze Szwecją na 3. pozycji w Europie. Bardziej usatysfakcjonowani rodzimym rynkiem pracy byli tylko Niemcy (70 proc.) oraz Austriacy (69 proc.), przy czym wg Eurostatu, poziom bezrobocia w Austrii i Szwecji w maju br. był o wiele wyższy niż w Polsce i wyniósł kolejno 4,6 proc. i 6,1 proc.

****

O badaniu Confidence Index

Confidence Index to cykliczny sondaż przeprowadzany przez Michael Page, który bada nastroje wśród osób poszukujących pracy w wybranych krajach w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Azji oraz Australii. Badanie mierzy poziom optymizmu kandydatów na stanowiskach specjalistycznych i managerskich w odniesieniu do szans na znalezienie nowej pracy, przewidywanego czasu trwania poszukiwań, oczekiwań wobec własnej sytuacji zawodowej i sytuacji gospodarczej kraju oraz powodów, które skłoniły ich do zmiany miejsca zatrudnienia. Badanie jest prowadzone online wśród kandydatów, którzy aplikowali na ofertę pracy za pośrednictwem strony Michael Page

Michael Page jest światowym liderem w dziedzinie doradztwa personalnego. Firma założona w 1976 roku w Londynie posiada dziś biura w 35 krajach na 6 kontynentach. Firma jest częścią PageGroup, w skład której wchodzą w Polsce: Michael Page rekrutujący specjalistów oraz managerów średniego i wyższego szczebla oraz Page Executive, poszukujący kadry zarządzającej najwyższego szczebla. Michael Page Poland specjalizuje się w rekrutacji profesjonalistów w takich obszarach jak: Finance & Accounting, Banking & Financial Services, Sales & Marketing, Property & Construction, Manufacturing & Engineering, Information Technology oraz Human Resources. W 2017 r. firma została uznana za jednego z najlepszych pracodawców w Polsce i w Europie, zdobywając prestiżowe wyróżnienie Top Employer. Więcej informacji: www.michaelpage.pl.

PLACES WORTH YOUR TIME