S A M S O N

0

75. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA
W GETCIE WARSZAWSKIM (1943-2018)

S A M S O N

film fabularny w reżyserii Andrzeja Wajdy
1961r. 110 min.

ŚRODA, 25 KWIETNIA, 2018r., godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME