School of Polish Language and Culture at Jagiellonian University.

0

POL: 

Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego należy  do  najważniejszych  polskich  ośrodków  kształcenia  zagranicznych  studentów.  Nasza  oferta  obejmuje  intensywne  programy  semestralne i roczne, kilkutygodniowe kursy letnie, a także całą gamę kursów i programów realizowanych w ramach współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi. Zajęciami dydaktycznymi w Instytucie kierują specjaliści z zakresu glottodydaktyki. Prowadzą oni  badania  w  zakresie  metodyki  nauczania  języka  polskiego  jako  obcego,  opracowują  stosowne podręczniki i słowniki. Nasz zespół tworzy i stosuje nowoczesne, innowacyjne, a przede wszystkim skuteczne metody nauczania. Byliśmy pionierami komunikacyjnego podejścia  do  nauczania  języka  polskiego  jako  obcego,  a  obecnie  proponujemy  metodę  zadaniową, której istotą jest promowane przez Radę Europy uczenie się poprzez działanie. Grupa pracowników, kierowana przez prof. Władysława Miodunkę, brała też decydujący udział w przygotowywaniu państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego  jako  obcego,  a  po  ich  uruchomieniu  w  roku  2004  uczestniczy  w  ich  przepro-wadzaniu. Nauka języka polskiego stanowi zawsze najważniejszy cel, jaki stawiają sobie cudzoziemcy studiujący w naszym Instytucie. W ramach bogatej oferty zajęć dodatkowych mogą też zdobyć wiedzę o Polsce, jej historii, społeczeństwie, kulturze i literaturze. Większość uczących się w Centrum to obcokrajowcy, ale poza nimi kształci się tu również grupa polskich  studentów  (uczestników  studiów licencjackich, uzupełniających  magisterskich    oraz  studiów  podyplomowych)  i  doktorantów,  przygotowujących  się  do  pracy  nauczycieli  języka  polskiego jako obcego. Nieodłączną częścią Instututu jest Szkoła Języka i Kultury Polskiej, mieszcząca się od tego roku przy ul. Ingardena 3.  Nasza  Szkoła  –  najstarsza  i największa w Polsce – została powołana do życia w roku 1969, ale jej początki sięgają lat trzydziestych. Tysiące studentów, profesorów, gości z całego świata uczestniczyło w letnich programach  języka  i  kultury  polskiej.  Na  uroczyste  wykłady  inauguracyjne  zapraszani  są  najwybitniejsi  przedstawiciele  świata  nauki,  kultury  i  polityki  –  byli  wśród  nich:  Czesław  Miłosz, Norman Davies, Andrzej Olechowski, Leszek Balcerowicz, Krzysztof Zanussi, Andrzej Wajda,  Adam  Zagajewski,  Ryszard  Kapuściński,  Anders  Bodegård.  Oprócz  bogatego  programu  akademickiego  Szkoła  organizuje  wycieczki  do  najciekawszych  miejsc  w  Krakowie  i  w  okolicy.  Specyficzna  atmosfera  wielokulturowej,  wielojęzycznej  społeczności  uczestników  letniego  programu  studiów  gwarantuje  niezapomniane  przeżycia  i  wspomnienia. Od kilku lat Szkoła przygotowuje także letnie obozy młodzieżowe  przeznaczone dla uczestników w wieku 13-18 lat, którzy pragną poznawać język i kulturę polską w sposób aktywny – ucząc się zarówno w salach lekcyjnych, jak i w przestrzeni miasta oraz podczas licznych wycieczek po Małopolsce. W  roku  2000  minister  spraw  zagranicznych  Rzeczypospolitej  Polskiej  nagrodził  Szkołę  dyplomem  za  wybitne  zasługi  dla  promocji  Polski  w  świecie.  W  roku  2002,  2005  i  2008  Szkoła  została  uhonorowana  prestiżowym  dyplomem  European  Label,  przyznawanym  przez Komisję Europejską za nowatorskie inicjatywy w nauczaniu języków obcych – w tym przypadku języka polskiego jako obcego.

 

ENG:

The Institute of Polish Language and Culture for Foreigners is one of the most important Polish academic institutions for foreign students.

We offer intensive one-semester and one-year programs, summer courses that last several weeks, and a wide range of courses and programs organized in collaboration with Polish and foreign partner institutions. Courses at the Institute are led by specialists qualified in teaching Polish as a foreign language. They study methods of teaching Polish as a foreign language and prepare relevant textbooks and dictionaries. Our team creates and implements innovative and, above all, effective teaching methods. We have been pioneers of the communicative approach in teaching Polish as a foreign language. Currently we offer a task-based method promoted by the

Council of Europe, which is based on learning through activities. A group of our employees, led by Professor Władysław Miodunka, participated very actively in preparing Polish state certification exams, and have taken part in administering the exams since they began in 2004. Learning the Polish language will always be one ofthe most important aims for the foreigners studying at our Institute. However, through the additional courses that are offered, they also have an opportunity to learn about Poland – its history, society, culture and literature. Although most of the students at the Institute are foreigners, there is also a group of Polish students here, learning how to teach Polish as a foreign language. The part of the Institute is the School of Polish Language and Culture located at Ingardena 3 Street. The Center mainly provides one-year and one-semester intensive courses of Polish language and Culture and School organizes Summer Programs and intensive and non-intensive courses all year around, both short-and long-term. Founded in 1969, the Jagiellonian University School of Polish Language and Culture is the oldest and one of the most prestigious providers of Polish language and culture education in Poland. The School’s academic offer includes intensive and non-intensive Polish language courses, „semester abroad” programs as well as Polish lessons for individual clients delivered in the face-to-face mode or over the Internet.

The Summer School of Polish Language and Culture is the School’s largest and most prestigious program, each year welcoming several hundred students from over forty countries. Besides Polish lessons, the Summer School offers lectures on various aspects of Polish culture and society in Polish, English or German. Past Summer School inauguration ceremonies featured such world-famous speakers as Nobel

Prize Winner for Literature Czesław Miłosz, distinguished British historian Professor Norman Davies, Professor Leszek Balcerowicz, film directors Andrzej Wajda and Krzysztof Zanussi, poet Adam Zagajewski, journalist Ryszard Kapuściński, and Swedish slavist and translator of Polish literature Anders Bodegard.

The School also organizes visits to Krakow’s finest museums, concert halls and theaters, as well as field trips. The warm student community atmosphere of the School offers participants a truly memorable time spent abroad. Krakow’s best Polish language teachers and high-calibre university lecturers employed by the School are the best guarantee of a successful learning experience.

The School also organizes summer camps for learners aged 13-17 for those young learners who want to get the feel of studying at Poland’s oldest University, see unique places and historic sites, and improve their Polish

In recognition of its outstanding achievements in promoting Polish culture, in 2000 the Jagiellonian University School of Polish Language and Culture was awarded a prestigious honorary diploma by the Minister of Foreign Affairs of Poland. In 2002, 2005 and 2008, the European Commission granted the School the European Label Award for innovative initiatives in language teaching.

 

 

DETAILED INFORMATION AND APPLICATION FORMS AVAILABLE AT:

WWW.PLSCHOOL.UJ.EDU.PL

 

PLACES WORTH YOUR TIME