Skarby Krakowa w Patio MCK

0

Kraków jako pierwsze miasto w Europie Środkowej jest gospodarzem tegorocznego Kongresu Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC). Pięciodniowym obradom towarzyszyć będzie bogaty program wydarzeń artystycznych przybliżających dziedzictwo kulturowe miasta i regionu. MCK przygotowało z tej okazji anglojęzyczną wystawę Skarby Krakowa, prezentującą ponad tysiącletnią historię miasta, które już w 1978 roku wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ekspozycję można zwiedzić bezpłatnie w Patio MCK od 1 czerwca.

Skarby Krakowa to opowieść o mieście – siedzibie polskich królów, dawnej stolicy kraju, skarbcu dzieł sztuki i narodowych pamiątek wpisanych w unikatowy zespół architektoniczny. Jednym
z najstarszych europejskich ośrodków uniwersyteckich, mieście poetów, pisarzy i artystów, należącym w średniowieczu do najważniejszych metropolii Europy Środkowej. Kosmopolitycznym, wielokulturowym, otwartym na inspiracje płynące z zewnątrz, a mimo
to pozostającym najbardziej polskim z polskich miast. Wystawa może być zatem kluczem
do zrozumienia fenomenu niezwykłej popularności, jaką cieszy się dziś Kraków.

Na planszach wystawy zaprezentowano 90 „skarbów” miasta – dzieł sztuki i architektury, zabytków oraz przykładów dziedzictwa niematerialnego  – związanych z Krakowem, istotnych
z perspektywy ich kulturotwórczej roli, często o randze arcydzieł. Pozwalają one prześledzić historię metropolii począwszy od wczesnego średniowiecza, poprzez rozwój miasta w czasach Kazimierza Wielkiego, dynastii Jagiellonów i epokę renesansu. Ukazują rozmiary upadku w czasie potopu szwedzkiego, zaborów, czy okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej.
Przenoszą w czasy pierwszego w Polsce „miasta socjalistycznego”, aż po współczesność kiedy
po transformacji ustrojowej Kraków przeżywa okres spektakularnego rozwoju, w twórczy sposób łącząc wyzwania współczesności z bogatym dziedzictwem swej ponadtysiącletniej historii.

Wystawa jest przeznaczona dla szerokiej publiczności, nie tylko zagranicznej, ale także osób związanych ze środowiskiem akademickim: socjologów, politologów, urbanistów, architektów, ekonomistów, historyków, historyków sztuki. Buduje wizerunek Krakowa jako nowoczesnej metropolii, korzystającej z potencjału swojego dziedzictwa kulturowego.

Warto zaznaczyć, że ekspozycja jest wizualnym dopełnieniem publikacji Tysiąc skarbów Krakowa. Dzieje i sztuka przygotowanej przez MCK na zlecenie Miasta Kraków w 2018 roku w dwóch wersjach językowych.

 

PLACES WORTH YOUR TIME