Spędź wakacje z Muzeum Krakowa

0

LATO W MUZUEM KRAKOWA

 

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą warsztatów edukacyjnych i spacerów miejskich realizowanych przez Muzeum Krakowa w ramach akcji Lato w muzeum. 

Znajdziecie tu Państwo propozycje zajęć dla dzieci, młodzieży, a także dla dorosłych.

Prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami organizacyjnymi, które znajdziecie Państwo na końcu programu.

 

PAŁAC KRZYSZTOFORY

Smok wawelski i nie tylko

Czy smoka można spotkać tylko w Krakowie? Czy Smok Wawelski ma kuzynów w innych miejscach w Polsce? Czy smocze rodziny żyją też poza granicami naszego kraju? Odpowiedzi na te i inne pytania poznacie w trakcie smoczych zajęć. Każdy z uczestników stworzy też własnego miniaturowego smoka.

Warsztaty dla dzieci w wieku 7−10 lat

16 lipca, 25 sierpnia, godz.10.00

Liczba uczestników: 20 osób

 

Święty Krzysztof jak malowany

Każdy z nas ma swojego patrona. I − podobnie jak wiele krakowskich kamienic − ma go także pałac Krzysztofory. Jest nim święty Krzysztof, który ukazywany jest jako mężczyzna niosący na ramionach małego Chrystusa. A jak są przedstawiani nasi patroni? Z jakimi atrybutami są kojarzeni? Podczas zajęć postaramy się stworzyć współczesne wizerunki świętych – naszych osobistych opiekunów. Nie wykorzystamy do tego jednak materiałów plastycznych, ale… recyklingowe!

Warsztaty dla dzieci w wieku 6−10 lat

9 lipca, 11 sierpnia, godz.10.00

Liczba uczestników: 20 osób

 

Niezwykłe widoki Krakowa

Spacer rozpoczniemy od zwiedzenia wystawy stałej Cyberteka. Kraków − czas i przestrzeń, gdzie zobaczymy, jak wyglądał dawny Kraków oraz poznamy najstarszą panoramę Krakowa z Kroniki Świata Hartmana Schedla. Przyglądając się kolejnym budowlom, będziemy starali się je rozpoznać i porównać z ich obecnym wyglądem. Spacerując po mieście, dotrzemy m.in. do kościoła Mariackiego, wieży Ratuszowej, Bramy Floriańskiej i kościoła Franciszkanów. W ten sposób dzieci nie tylko poznają najważniejsze miejskie budowle, ale także zobaczą, jak zmieniło się miasto przez kolejne stulecia.

Spacer dla dzieci w wieku 8−14 lat

21 lipca, 14 sierpnia, godz.10.00

Miejsce zbiórki: przed wejściem do pałacu Krzysztofory, ul. Szczepańska 2

Liczba uczestników: 16 osób

 

CELESTAT

W obronie grodu Kraka

Interaktywne oprowadzanie po Trasie Obronności, które obejmować będzie Barbakan i Celestat, wypełnią zagadki, ciekawostki i historie związane z obroną miasta w różnych okresach historycznych. Druga część zajęć będzie dotyczyła roli Bractwa Kurkowego i innych dawnych organizacji obronnych, a będzie skupiała się na przedstawieniu typów broni i uzbrojenia ochronnego oraz sposobie walki poszczególnymi rodzajami − począwszy od broni białej, na palnej kończąc.

Warsztaty dla dzieci i młodzieży w wieku od 8−18 lat

22 lipca, 19 sierpnia, godz.11.00

Liczba uczestników: 10 osób

 

KAMIENICA HIPOLITÓW

Różne drogi renesansu – detale zdobnicze kamienic i kościołów krakowskich

Renesansowy Kraków powszechnie kojarzy się z przebudową zamku na Wawelu oraz wzniesieniem kaplicy Zygmuntowskiej – inwestycjami królewskimi. Brak w powszechnym odbiorze tej epoki miejsca dla krakowskiego mieszczanina, dla którego w początku XVI wieku o wiele bardziej atrakcyjną była ówczesna sztuka miast niemieckich i niderlandzkich. Szersze zmiany w miejskiej estetyce pojawiły się z czasem, kiedy w mieście częściej osiedlali się pochodzący z Italii kupcy.

W trakcie spaceru będzie można zaobserwować zmiany w dekoracjach architektonicznych kamienic oraz w estetyce epitafiów umieszczonych na elewacjach kościołów Mariackiego, czy św. Barbary, najpełniej oddających ówczesne gusta artystyczne mieszkańców Krakowa.

Spacer dla uczestników bez ograniczeń wiekowych

12 lipca, godz.12.00

Miejsce zbiórki: Kamienica Hipolitów, plac Mariacki 3

Liczba uczestników: 16 osób

 

Między Starym a Nowym Kleparzem – między wzniosłością gmachów a fantazją kamienicznika

Kleparz stał się na przestrzeni XIX i w początkach XX wieku dzielnicą Krakowa prężnie rozwijającą się wokół placu targowego oraz reprezentacyjnej przestrzeni obecnego placu Jana Matejki, przy którym wzniesiono gmach Akademii Sztuk Pięknych i inne budynki użyteczności publicznej. Przy pobliskich ulicach powstały liczne kamienice o interesujących detalach zdobniczych, pozwalających na prześledzenie rozmaitych estetyk i prądów artystycznych modnych w architekturze XIX wieku.

Uczestnicy spaceru odkryją bogactwo dekoracji stiukowych i sgraffitowych zdobiących kleparskie kamienice, dowiedzą się, dlaczego kamienicę przy ulicy Długiej wieńczy minaret oraz jakim budynkiem inspirowali się Helclowie, fundując charakterystyczny gmach w pobliżu Nowego Kleparza.

Spacer dla uczestników bez ograniczeń wiekowych

23 sierpnia, godz.12.00

Miejsce zbiórki: Kamienica Hipolitów, plac Mariacki 3

Liczba uczestników: 16 osób

 

Wielkomiejska zabudowa Plant – między Wawelem a ulicą Długą

Historyczne centrum Krakowa, zamknięte do połowy XIX wieku w obrębie murów miejskich, dzięki wzbudzającej liczne kontrowersje decyzji o wyburzeniu fortyfikacji i utworzeniu miejskich ogrodów – Plant, zyskało kuszącą perspektywę rozrostu. Na przestrzeni XIX i w początkach XX wieku wokół Plant powstała reprezentacyjna arteria komunikacyjna na wzór wiedeńskiego Ringu, otoczona eleganckimi kamienicami, willami, pałacykami oraz licznymi budynkami użyteczności publicznej.

Spacer edukacyjny będzie okazją do przybliżenia wiedzy o wybranych budynkach, które sto lat temu dla społeczności miejskiej były istotnym symbolem rozwoju Krakowa i jego kultury.

Uczestniczy zapoznają się z historią takich budynków, jak np.: Collegium Novum i Kolegium Witkowskiego, Pałac Sztuki, teatr Bagatela czy gmach Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Florianka”, w którym mieści się obecnie Akademia Muzyczna.

Spacer dla uczestników bez ograniczeń wiekowych

2 sierpnia, godz.12.00

Miejsce zbiórki: Kamienica Hipolitów, plac Mariacki 3

Liczba uczestników: 16 osób

 

Sgraffito dla każdego

W dawnym Krakowie wiele kamienic zdobionych było dekoracjami zwanymi sgraffito, tworzonymi poprzez nakładanie na mur zazwyczaj dwóch warstw różnokolorowego tynku, a następnie wydrapywania w nim rozmaitych wzorów. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jak wyglądały fasady dawnych kamienic, jakie ozdoby można było na nich odnaleźć, a także wykonają własne sgraffito przy użyciu kolorowych kredek świecowych i farb.

Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 7−10 lat

7 sierpnia, 21 sierpnia, godz.15.00

Liczba uczestników: 10 osób

 

STARA SYNAGOGA

Polowanie na symbole

W głównej sali modlitewnej Starej Synagogi dzieci poszukają symboli synagogalnych. Następnie, zainspirowane odnalezionymi przez siebie motywami, odwzorowują je, wykonując rysunki i wypełniają karty pracy. Warsztatom towarzyszyć będzie komentarz wyjaśniający znaczenie symboli w kulturze żydowskiej.

Warsztaty dla dzieci w wieku 8−12 lat

27 lipca, 18 sierpnia, godz. 10.00

Liczba uczestników: 8 osób

 

Cmentarz Żydowski: zwyczaje pogrzebowe, symbolika nagrobków, sposoby oddawania czci zmarłym

Spacer po Nowym Cmentarzu Żydowskim znajdującym się przy ulicy Miodowej. Podczas spaceru przedstawione zostaną zmieniające się w ciągu wieków zwyczaje pogrzebowe Żydów oraz przedstawienia symboliczne występujące na nagrobkach (macewach). Pokazane też  zostaną podobieństwa i różnice w sposobach oddawania czci zmarłym na cmentarzach żydowskich i chrześcijańskich.

Spacer dla młodzieży od lat 13 i dla dorosłych

16 lipca, 26 sierpnia, godz. 10.00

Miejsce zbiórki: dziedziniec przed Starą Synagogą, ul. Szeroka 24

Liczba uczestników: 16 osób

 

ULICA POMORSKA

Straty wojenne Krakowa

Na przykładzie wybranych miejsc w Krakowie zostaną przedstawione straty w dziedzinie dziedzictwa materialnego i ludnościowego w okresie okupacji niemieckiej. Wiele zdawałoby się nieszczególnie interesujących kamienic znajdujących się na trasie spaceru skrywa często dramatyczną, a zarazem bardzo ciekawą historię lat II wojny światowej.

Spacer dla młodzieży w wieku 12−16 lat

22 lipca, 12 sierpnia, godz.12.00

Miejsce zbiórki: ul. Pomorska 2

Liczba uczestników: 16 osób

 

APTEKA POD ORŁEM

Krakowskie getto we wspomnieniach Tadeusza Pankiewicza

Spacer po terenie byłego getta krakowskiego ma na celu pokazanie wojennego losu Żydów poprzez odwołanie się do wspomnień Tadeusza Pankiewicza – polskiego aptekarza, który mieszkał na terenie „żydowskiej dzielnicy zamkniętej”. W trakcie spaceru fragmenty wspomnień farmaceuty oraz wojenne fotografie umożliwią uczestnikom odkrywanie śladów z przeszłości okupacyjnej we współczesnej przestrzeni Podgórza. Uczestnicy poznają lokalizacje najważniejszych instytucji, bram wejściowych do getta, a także fragmentów zachowanych murów otaczających getto. Ważnym punktem spaceru będzie zwrócenie uwagi na miejsca, w których dokonywano masowych egzekucji i selekcji do obozów zagłady.

Spacer dla młodzieży w wieku 13−18 lat

13 lipca, 10 sierpnia godz.12.00

Miejsce zbiórki: Apteka pod Orłem, pl. Bohaterów Getta 18

Liczba uczestników: 16 osób

 

FABRYKA SCHINDLERA

Śladami nastolatki. Krakowskie getto we wspomnieniach Haliny Nelken

Halina Nelken w momencie utworzenia przez niemieckiego okupanta krakowskiej „dzielnicy zamkniętej” miała 17 lat. W swym pamiętniku dzień po dniu zapisywała historię getta oraz swoje uczucia i przeżycia z tamtego czasu. Idąc śladami Haliny, odkryjemy domy, w których mieszkała i inne ważne miejsca związane z opisywaną przez nią historią.

Spacer dla młodzieży w wieku 12−18 lat

15 lipca, godz. 10.15

Miejsce zbiórki: ul. Lipowa 4, przed wejściem do muzeum

Liczba uczestników: 16 osób

 

Dzieciństwo wśród murów. Krakowskie getto we wspomnieniach Stelli Müller-Madej

Stella Müller-Madej opowiada o dramacie dzieciństwa spędzonego w getcie. W jej relacjach gry i zabawy dziecka u podnóża krakowskich Krzemionek przeplatają się z grozą i terrorem. Na podstawie tych wspomnień uczestnicy spaceru odwiedzą miejsca związane z jej życiem i poznają dramat Żydów widziany oczami dziecka.

Spacer dla dzieci w wieku 10−15 lat

21 sierpnia, godz.10.15

Miejsce zbiórki: ul. Lipowa 4, przed wejściem do muzeum

Liczba uczestników: 16 osób

 

NOWA HUTA

Zanim powstała Nowa Huta – Mogiła

Nowa Huta obejmuje tereny 30 dawnych podkrakowskich wsi, dlatego znajdują się w niej zabytki znacznie starsze niż ona sama. Jedną z najbardziej znanych wsi była Mogiła, której nazwa pochodzi od kopca Wandy – legendarnego miejsca jej pochówku. Spacer zaprowadzi m.in. pod mogilskie świątynie – kościół Najświętszej Marii Panny i św. Wacława z klasztorem Cystersów oraz drewniany kościół św. Bartłomieja. Poznamy nie tylko ich historię, ale opowiemy również o znajdujących się w ich wnętrzach niezwykłych przedmiotach. Zobaczymy pomnik Wojciecha Bogusławskiego oraz willę Rogozińskich. Odwiedzimy niewielki cmentarz mogilski, wspominając dawne, zasłużone dla Mogiły postaci, zajrzymy również na cmentarz wojenny nr 390. Spacer symbolicznie zakończy się pod blokiem na os. Wandy 14 uważanym za najstarszy budynek mieszkalny powstały w ramach budowy Nowej Huty.

Spacer dla uczestników bez ograniczeń wiekowych

4 lipca, godz. 14.30

Miejsce zbiórki: Muzeum Nowej Huty, os. Centrum E1

Liczba uczestników: 16 osób

 

Krzyż(e) nowohucki(e) – życie religijne w Nowej Hucie

Zapraszamy na spacer śladami nowohuckich krzyży, które są nie tylko symbolami religii, ale również pomnikami lokalnej historii. Mowa będzie zarówno o tych starych, średniowiecznych krzyżach, o przełomowym wydarzeniu obrony krzyża nowohuckiego z 1960 roku, jak i o krzyżach całkiem współczesnych. Wszystkie zaś pozwolą uczestnikom spaceru odkryć historię i realia życia religijnego w Nowej Hucie.

Spacer towarzyszy wystawie internetowej My chcemy Boga! 60. Rocznica walki o krzyż w Nowej Hucie [http://www.krzyznowohucki.muzeumkrakowa.pl/]

Spacer dla uczestników bez ograniczeń wiekowych

26 lipca, godz. 14.30

Miejsce zbiórki: Muzeum Nowej Huty, os. Centrum E1

Liczba uczestników: 16 osób

 

O Romach w Nowej Hucie

Do Nowej Huty sprowadzali się ludzi z całej Polski, przybywali tu po lepszą przyszłość. Wśród nowych mieszkańców rozwijającej się w cieniu Kombinatu społeczności byli również Romowie. Spacer po najważniejszych dla nich miejscach w dzielnicy będzie doskonałą okazją do poznania bardzo interesującej historii obecności romskiej w Nowej Hucie.

Spacer we współpracy ze Stowarzyszeniem Sawore.

Wydarzenie bezpłatne

Spacer dla uczestników bez ograniczeń wiekowych

8 sierpnia, godz. 14.30

Miejsce zbiórki: Muzeum Nowej Huty, os. Centrum E1

Liczba uczestników: 16 osób

 

Zanim powstała Nowa Huta – Bieńczyce

Bieńczyce to nazwa dawnej wsi, jednej z wiosek na terenie której zbudowano Nową Hutę. Jej długa, udokumentowana historia sięga wieku XIII, choć ludzie z pewnością zamieszkiwali tu znacznie wcześniej, o czym świadczą badania archeologiczne. Nasz spacer będzie wędrówką przez dawne wieki, podczas której spotkamy się z takimi postaciami, jak np. Hugo Kołłątaj, wynalazca Maciej Wielgus, Edmund Matejko – brat słynnego malarza czy Franciszek Ptak – znany działacz ruchu ludowego i polityk. Dowiemy się, dlaczego w 1908 r. o Bieńczycach zrobiło się głośno w całej Galicji. Na koniec opowiemy o smutnych losach niektórych mieszkańców wsi w latach II wojny światowej i jak radzili oni sobie w niezwykle trudnej rzeczywistości tamtych czasów.

Spacer dla uczestników bez ograniczeń wiekowych

16 sierpnia, godz. 14.30

Miejsce zbiórki: Muzeum Nowej Huty, os. Centrum E1

Liczba uczestników: 16 osób

 

Nowa Huta od podstaw

Spacer dla każdego, kto o Nowej Hucie nie ma zielonego pojęcia lub jest ono raczej mgliste… Nowa Huta od postaw to propozycja spaceru dla osób, które chciałby poznać lub odświeżyć sobie podstawową wiedzę o historii oraz istotnych wydarzeniach i miejscach Nowej Huty.

Spacer dla uczestników bez ograniczeń wiekowych

22 sierpnia, godz. 14.30

Miejsce zbiórki: Muzeum Nowej Huty, os. Centrum E1

Liczba uczestników: 16 osób

 

Nowa Huta wzdłuż Wisły

Wycieczka rowerowa po najpiękniejszych przyrodniczo, a jednocześnie często przemysłowo zdegradowanych terenach nad Wisłą. Niegdyś był to teren zalewowy, na którym znajdowały się wioski: Łęg, Mogiła, Kujawy, Chałupki, Przylasek Rusiecki, Kępa Grabska czy Wolica. Po wybudowaniu wału na tych terenach można było wznosić zakłady produkcyjne, osadniki, porty, wysypiska i hałdy. Ta wycieczka odsłoni zupełnie nieznane oblicze Nowej Huty.

Wycieczka rowerowa dla dorosłych

30 sierpnia, godz. 14.30

Miejsce zbiórki: Muzeum Nowej Huty, os. Centrum E1

Liczba uczestników: 16

 

Niezrealizowane projekty w Nowej Hucie

Nowa Huta miała być pierwotnie osobnym miastem. Stąd zaprojektowano w niej monumentalny ratusz, forum główne, plac defilad, teatr czy centralną bibliotekę. Śladem tych zamiarów, które nie doczekały się realizacji, są dziś puste miejsca na planie Nowej Huty, pełniące z reguły rolę skwerów lub parków. Zapraszamy na spacer, który adresujemy szczególnie do ludzi młodych oraz tych, którzy interesują się architekturą okresu socrealizmu.

Spacer dla uczestników bez ograniczeń wiekowych

8 lipca, godz. 14.30

Miejsce zbiórki: Muzeum Nowej Huty, os. Centrum E1

Liczba uczestników: 16 osób

 

Wokół schronów

Nowa Huta – „idealne socjalistyczne miasto” powstałe po II wojnie światowej – kryje wiele tajemnic. Jedną z nich są wybudowane w jej podziemiach w latach 50. XX wieku schrony przeciwlotnicze, które miały uchronić jej mieszkańców przed skutkami spodziewanej kolejnej wojny. Uczestnicy spaceru zapoznają się z historią budownictwa schronowego w Nowej Hucie, dowiedzą się, jak wyposażony był typowy schron oraz zobaczą elementy infrastruktury schronowej „na powierzchni” – w przestrzeni dzielnicy.

Spacer dla młodzieży od 13 roku życia i dorosłych

18 lipca, godz. 14.30

Miejsce zbiórki: Muzeum Nowej Huty, os. Centrum E1

Liczba uczestników: 15 osób

 

Tworzyć każdy może! Królewna i żuk w cyrku

W Muzeum Nowej Huty prezentowane są rzeźby Mariana Kruczka z cyklu Cyrk. W ramach warsztatów uczestnicy – zainspirowanymi rzeźbami krakowskiego artysty – będą mieli okazję stworzyć kolejne postacie „cyrkowe” z masy solnej i elementów dekoracyjnych.

Warsztaty dla dzieci od 6−12 lat

29 lipca, godz. 12.00

Liczba uczestników: 16

 

„Puśćmy wodze fantazji”. Postapokaliptyczny spacer w okolicy Kombinatu

Opuszczone, postindustrialne budynki dookoła nowohuckiego kombinatu metalurgicznego przypominają scenografię niejednego filmu science fiction. A gdyby tak przenieść się w alternatywny świat „zony” opisanej przez braci Strugackich w Pikniku na skraju drogi lub w wyreżyserowany przez Andrieja Tarkowskiego świat Stalkera? Uczestników czekają zadania wymagające kreatywności. Podczas spaceru wspólnie spróbujemy wcielić się w rolę „stalkerów” i utworzyć alternatywną opowieść o odwiedzanych miejscach. Kto wie, może uda nam się stworzyć nową miejską legendę?

Spacer dla uczestników bez ograniczeń wiekowych

1 sierpnia, godz. 14.30

Miejsce zbiórki: Muzeum Nowej Huty, os. Centrum E1

Liczba uczestników: 16 osób

 

PODZIEMNA NOWA HUTA

Co łączy igloo i kameleona?

Potrzeba schronienia i bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb − zarówno człowieka, jak i zwierząt. Żółwie chowają się w skorupach, lisy wślizgują się do swoich nor, dzięcioły wlatują do dziupli, a ludzie budują domy i… schrony. W czasie warsztatów porozmawiamy o kryjówkach zwierząt i ludzi oraz stworzymy fantazyjne i niepowtarzalne projekty plastyczne własnych bezpiecznych baz.

Warsztaty dla dzieci w wieku 5−9 lat

26 sierpnia, godz.12.00

Liczba uczestników: 9 osób

 

DOM ZWIERZYNIECKI

Przez Łąkę do Parku

Krakowskie Błonia to nie tylko największa w Europie łąka w centrum miasta, ale także świadek wielu ważnych wydarzeń w dziejach Krakowa i Polski. Z kolei park Jordana to pierwszy w Polsce ogród zabaw stworzony specjalnie z myślą o dzieciach i młodzieży. Podczas spaceru przez zielone tereny Zwierzyńca uczestnicy nie tylko poznają historię krakowskich Błoń i parku Jordana, ale także wykonają różne zadania oraz wspólnie uczestniczą w grach zręcznościowych. Spacer rozpoczyna się w ogrodzie Domu Zwierzynieckiego, a kończy przy pomniku niedźwiedzia Wojtka w parku Jordana.

Spacer dla dzieci w wieku 9−13 lat

10 lipca, 17 lipca, godz. 11.00

Miejsce zbiórki: Dom Zwierzyniecki, ul. Królowej Jadwigi 41

Ilość uczestników: 16 osób

 

Brzegiem Rudawy

Spacer połączony z odkrywaniem tajemnic Zwierzyńca. Aby wyruszyć na spacer wzdłuż Rudawy – rzeki ważnej i dla Zwierzyńca, i całego Krakowa – uczestnicy muszą być uważni i spostrzegawczy. Odpowiedzi na zagadki często znajdą na wyciągnięcie ręki. Spotkanie rozpocznie się przy klasztorze Norbertanek, który, jak każdy wiekowy obiekt, skrywa wiele tajemnic. Następnie spacerowicze udadzą się w górę rzeki, poznając inne niezwykłe miejsca i wypełniając kolejne zadania. Zajęcia sprawdzą między innymi zręczność, matematyczne zdolności i zadatki na historyków. Nauka nad wodą jest naprawdę ciekawa!

Spacer dla dzieci w wieku 9−13 lat

24 lipca, 31 lipca, godz. 11.00

Miejsce zbiórki: Dom Zwierzyniecki, ul. Królowej Jadwigi 41

Ilość uczestników: 16 osób

 

Przez Twierdzę na kopiec

Podczas spaceru, który rozpoczyna się w ogrodzie Domu Zwierzynieckiego, a kończy się u stóp kopca Kościuszki, dzieci poznają najstarsze dzieje Zwierzyńca, a także związane z tym terenem legendy. Wspinając się na szczyt wzgórza Sikornik, na którym wznosi się kopiec, poznają również historię i znaczenie tego miejsca, które w połowie XIX wieku otoczono pierścieniem wojskowych fortyfikacji. Zdobytą wiedzę utrwalą poprzez wykonywanie wspólnych zadań oraz gier zręcznościowych.

Spacer dla dzieci w wieku 9−13 lat

7 sierpnia, 28 sierpnia, godz. 11.00

Miejsce zbiórki: Dom Zwierzyniecki, ul. Królowej Jadwigi 41

Ilość uczestników: 16 osób

 

PODZIEMIA RYNKU

Przekupki i kramarze – zakupy w dawnym Krakowie

Aktywizujący spacer wokół Rynku Głównego przybliży dzieciom jego funkcję handlową. Uczestnicy poznają budowle handlowe stojące niegdyś na Rynku, dowiedzą się, czym i gdzie handlowano oraz jakie prawa przysługiwały kupcom, a także jakie czekały ich kary za nieprzestrzeganie obowiązujących w mieście przepisów…

Zajęcia odbywać się będą na płycie Rynku, jednak zostaną poprowadzone tak, by jak najczęściej korzystać z dostępnego cienia.

Spacer dla dzieci w wieku 10−13 lat

21 lipca, 4 sierpnia, godz.11.00

Miejsce zbiórki: przed wejściem na wystawę Podziemia Rynku

Liczba uczestników: 16

 

Na alarm! Jak broniono dawnego Krakowa

W czasie spaceru dzieci przejdą z Rynku Głównego pod Barbakan. Dowiedzą się, kto i w jaki sposób bronił dawnego Krakowa, jak wyglądało zamykanie i otwieranie bram miejskich oraz jaką rolę w zapewnieniu mieszkańcom bezpieczeństwa odgrywała górująca nad miastem hejnalica. Dzieci obejrzą pozostałości średniowiecznych murów obronnych i wykonają zadania zręcznościowe, by jak dawni mieszczanie ćwiczyć swoją celność. Zapraszamy na letni spacer, który odbędzie się pod osłoną drzew, a częściowo również na trawie.

Spacer dla dzieci w wieku 6−10 lat

28 lipca, 11 sierpnia, godz.11.00

Miejsce zbiórki: przed wejściem na wystawę Podziemia Rynku

Liczba uczestników:16

 

MUZEUM PODGÓRZA

Co widać z kopca Kraka?

Kopiec Kraka to jedno z najlepszych miejsc widokowych w Krakowie. Rozciąga się stąd przepiękny widok na Podgórze i stary Kraków, przy dobrej pogodzie widać także góry. Lipcowy spacer będzie dobrą okazją, aby młodzi uczestnicy sprawdzili swoją wiedzę o mieście. Będą też mieli możliwość dowiedzieć się wielu ciekawostek o tajemniczych obiektach widocznych z kopca, obserwując miasto przez profesjonalny teleskop (z uwagi na obowiązujący reżim sanitarny urządzenie będzie dezynfekowane dla każdego uczestnika).

Spacer dla dzieci od 7 lat i młodzieży 

15 lipca, godz.15.00

Miejsce zbiórki: Muzeum Podgórza, ul. Powstańców Wielkopolskich 1

Liczba uczestników: 16 osób

 

RYDLÓWKA

Skrzynia jak malowana

W dawnym podkrakowskim domu skrzynia stanowiła mebel wielofunkcyjny. Służyła nie tylko do przechowywania ubrań czy cennych przedmiotów, ale była też „pudłem do przeprowadzki”, które panna młoda zabierała ze sobą do nowego domu, a nawet stołem, łóżkiem czy ławą! Zapraszamy na zajęcia, podczas których dzieci dowiedzą się jak wyglądała i czemu dokładnie służyła tradycyjna skrzynia krakowska oraz jakie skarby w niej przechowywano. Następnie zaprojektują własne skrzynie na skarby.

Warsztaty dla dzieci w wieku 5−9 lat

23 lipca; 6 sierpnia, godz. 11.00

Limit uczestników: 10 osób

 

DZIAŁ FOLKLORU I TRADYCJI KRAKOWA

W przestrzeniach pięknej pamięci. Z życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego

Celem spaceru będzie przywołanie i „odmalowanie” poprzez opowieść wybranych doświadczeń z życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Wybór będą wyznaczały tablice pamiątkowe ufundowane przez różne grupy mieszkańców miasta i znajdujące się na zewnątrz lub we wnętrzu kilku budynków. Będą to: tablica wmurowana na kamienicy przy ul. Krowoderskiej 79 (w której znajdowała się słynna „błękitna pracownia”), gmach Akademii Sztuk Pięknych (wmurowana tablica z rzeźbą głowy artysty dłuta Konstantego Laszczki upamiętniająca lata pracy w tej uczelni i własnej nauki artysty), kamienica na placu Mariackim (w tym miejscu Wyspiański pisał dramat Wesele), Dom Długosza na Kanoniczej (w nim ojciec Stanisława Wyspiańskiego − Franciszek Wyspiański miał pracownię i tu też wprowadził się wraz z żoną, małym Stasiem i jego bratem).

Spacer dla dzieci od 7 roku życia, młodzieży i dorosłych

5 sierpnia, godz. 10.00

Miejsce zbiórki: Pałac Krzysztofory, ul. Szczepańska 2

Liczba uczestników: 16 osób

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

Bilety

Warsztaty i spacery miejskie – 5 zł (w przypadku zajęć dla dzieci wstęp bezpłatny przysługuje jednemu opiekunowi; drugi opiekun – opłata jak w przypadku dziecka)

Bilety do nabycia w kasie oddziału prowadzącego zajęcia.

 

Liczba miejsc ograniczona.

Pierwszeństwo dla osób z wcześniejszą rezerwacją.

Rezerwacja na zajęcia sierpniowe jest możliwa od 15 lipca.

 

Rezerwacje i informacje

Centrum Obsługi Zwiedzających

Rynek Główny 1, 31-042 Kraków

tel. 12 426 50 60

info@muzeumkrakowa.pl, www.muzeumkrakowa.pl

 

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO!

Wszystkie wydarzenia w ramach akcji Lato w muzeum organizowane są z zachowaniem reżimu sanitarnego. Dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego wszyscy uczestnicy zajęć realizowanych w przestrzeni zamkniętej zobowiązani są do zakrywania ust i nosa. Wymóg ten dotyczy również osób, które ze względów medycznych zwolnione są z tego obowiązku. W takie sytuacji zalecamy korzystanie z przyłbic lub rezygnację z udziału w zajęciach.

Przed wejściem do muzeum konieczna jest również dezynfekcja rąk.

 

W przypadku zajęć realizowanych na wolnym powietrzu zakrywanie ust i nosa nie jest konieczne, o ile uczestnicy zachowują minimum 2-metrowy dystans (ograniczenie to nie dotyczy rodzin oraz osób wspólnie gospodarujących).

 

PLACES WORTH YOUR TIME