SPOTKANIE AUTORSKIE Z JERZYM SURDYKOWSKIM, 5 GRUDNIA GODZ. 18.00, CKŻ

0

Spotkanie autorskie z

Jerzym Surdykowskim

marynarzem, dziennikarzem, pisarzem, dyplomatą

wokół jego najnowszej powieści pt.

PLĄTAWISKO 

wydanej przez Oficynę Wydawniczą Volumen, 2019

Spotkanie prowadzi

Red. Adam Szostkiewicz 

CZWARTEK, 5 GRUDNIA, godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME