Spotkanie wokół książki Rynek Główny 25. Dzieje jednego adresu

0

21 lutego 2020 r., godz. 15.00, Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25.

Kamienica „Pod Kruki” przy Rynku Głównym 25 w Krakowie na przestrzeni wieków była pałacem arystokratycznym, salonem towarzyskim, biurem starosty, bankiem, siedzibą NSDAP, Komitetu Polskiej Partii Robotniczej, Wydawnictwa Literackiego, słynnej szkoły tańca Mariana Wieczystego, licznych związków sportowych czy księgarni muzycznej. Międzynarodowe Centrum Kultury zaprasza na spotkanie poświęcone niezwykłej historii budynku, w którym od 1991 roku mieści się jego siedziba.

W rozmowie prowadzonej przez Agatę Wąsowską-Pawlik, dyrektorkę MCK wezmą udział współtwórcy książki: prof. Jacek Purchla, dr Żanna Komar oraz Andrzej Kurz.

Rynek Główny 25. Dzieje jednego adresu to wnikliwa biografia kamienicy przy krakowskim rynku, która jest owocem pracy wielu autorów reprezentujących różne profesje i rozmaite doświadczenia. Kamila Follprecht rekonstruuje losy dawnych właścicieli i lokatorów kamienicy od XVI wieku po czasy współczesne. Adam Małkiewicz przypomina plany budowy w tym miejscu kościoła i głównej siedziby zakonu jezuitów. Jacek Purchla odtwarza dziewiętnastowieczną historię budynku, a także przypomina jego skomplikowane dzieje po przemianach ustrojowych w 1989 roku. Żanna Komar przedstawia nieznany dotychczas materiał źródłowy rzucający nowe światło ma przekształcenia wprowadzone w budynku
w okresie drugiej wojny światowej.

Ponadto w monografii znalazł się tekst Andrzeja Kurza poświęcony początkom Wydawnictwa Literackiego, które w latach 1956–1972 miało tu swoją siedzibę, a także Bronisława Maja, wspominającego lata 80. XX wieku, kiedy przy Rynku Głównym 25 mieściła się redakcja dwutygodnika „Student”. Książkę zamyka tekst Michała Wiśniewskiego, analizującego przeprowadzoną w latach 1998–2009 przebudowę i renowację budynku.

PLACES WORTH YOUR TIME