SPOTKANIE z Joanną Sobolewską-Pyz

0

S P O T K A N I E 

z

Joanną Sobolewską-Pyz

Przewodniczącą Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu w Polsce

CZWARTEK, 14 CZERWCA  2018 r., godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME