Stary i Nowy Testament, a geologia

0

BAJIT CHADASZ

Spotkania z Kulturą Żydowską

Dziedzictwo, Pamięć, Wspólnota Obywatelska 

Stary i Nowy Testament,

a geologia

wykład

Prof. Macieja Pawlikowskiego 

(Akademia Górniczo-Hutnicza)

ŚRODA, 14 LISTOPADA, 2018 r., godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME