The Bypass and Łagiewnicka Route

0

The Bypass and Łagiewnicka Route

In comparison to other large Polish cities, Kraków is relatively efficient in solving its communication problems. The southern motorway ring road was built in the 1980s and it was then unique in Poland. Communication needs, however, are never satisfied, especially as the city has an increasing number of permanent residents, and their cars. There are 200,000 very mobile students studying at universities and 12 million tourists visit every year. Therefore, transport investment is constantly being implemented. Currently, the two most important are the northern ring road and the Łagiewnicka Route.

The motorway bypass, which had already been given to drivers to use in the last century and is now waiting for the planned extension, allowed the city to be bypassed from the south. Over time, it has become a part of the A4 motorway, which has long connected Kraków with Germany on the one hand, and, for several years now, Ukraine on the other. For years the need to complete the ring road has been urgent. The eastern bypass is also ready. This is the S7 route with a new,  very impressive bridge over the Vistula River. Now this route has to be linked by road in the north of Kraków, with the A4 motorway in the west of the city. This road is called the northern ring road. Its financing was taken over by the Polish government and several formal issues remained to be solved before construction could begin.

Kraków’s local government has already started the construction of another inter-district route inside the city. This is called the Łagiewnicka Route, because it runs on the right side of the Vistula through the district of Łagiewniki, known for its Shrines of Divine Mercy and John Paul II. It starts, however, at the large Kurdwanów estate in the south of the city and will go on to Zakopiańska Street, leading to the Tatra Mountains. The Łagiewnicka Route is not just 3.5 km of which 2 km will be in tunnels. A tram line will also be built there, which is extremely important for public transport. In the following years, the Łagiewnicka Route is to be connected to the Vistula River, and then through a tunnel under the Kościuszko Mound with the road network in the west and north of the city.

Obwodnica i Trasa Łagiewnicka

Kraków na tle innych wielkich polskich miast stosunkowo sprawnie rozwiązuje swoje problemy komunikacyjne. Południowej obwodnicy autostradowej dorobił się jeszcze w latach 80-tych XX wieku i była ona wtedy w Polsce ewenementem. Potrzeby komunikacyjne jednak nigdy nie zaspokojone, zwłaszcza że miastu przybywa stałych mieszkańców. Na uczelniach studiuje 200 tysięcy bardzo mobilnych studentów i odwiedza je już 12 milionów turystów rocznie. Inwestycja komunikacyjne realizowane są więc ciągle. Obecnie najważniejsze są dwie: północna obwodnica i Trasa Łagiewnicka.

Wspomniana autostradowa obwodnica oddana do użytku kierowcom jeszcze w ubiegłym wieku, a teraz czekająca na planowane już poszerzenie, pozwalała omijać miasto od południa. Z czasem stała się częścią autostrady A4 od dawna łączącej Kraków z jednej strony z Niemcami, a od kilku lat z Ukrainą. Od lat palącą potrzebą jest domknięcie obwodnicy. Jest już też gotowe obejście wschodnie. To trasa S7 z nowym, niezwykle efektownym mostem przez Wisłę. Teraz trzeba połączyć tę trasę drogą poprowadzoną na północy Krakowa, z autostradą A4 na zachodzie miasta. Ta droga nazywana jest obwodnicą północną. Jej sfinansowanie wziął na siebie polski rząd i do rozpoczęcia budowy pozostało rozwiązanie kilku kwestii formalnych.

Samorząd Krakowa zaczął już budowę kolejnej trasy międzydzielnicowej wewnątrz miasta. Nazwana została Trasą Łagiewnicką, bo biegnie po prawej stronie Wisły przez dzielnicę Łagiewniki znaną z sanktuariów Bożego Miłosierdzia i Jana Pawła II. Rozpoczyna się jednak na wielkim osiedlu Kurdwanów na południu miasta i poprowadzona będzie do ulicy Zakopiańskiej wiodącej w kierunku Tatr. Trasa Łagiewnicka to nie tylko 3,5 km drogi z czego 2 km poprowadzone będą w tunelach. Wybudowana zostanie tam też linia tramwajowa, niezwykle ważna dla komunikacji zbiorowej. Trasa Łagiewnicka w następnych latach ma być do Wisły, a potem tunelem pod Kopcem Kościuszki  połączona z siecią drogową na zachodzie i północy miasta. (b)

 

Kraków löst im Hinblick auf die anderen polnischen Großstädte seine Verkehrsprobleme verhältnismäßig geschickt. Die Südumgehungsstraße leistete sich die Stadt noch in den achtziger Jahren des 20. Jh., und sie war damals eine große Sensation in Polen. Die Verkehrsbedürfnisse sind aber noch nicht befriedigt, umso mehr, als die Zahl der neuen festen Einwohner der Stadt zunimmt. An den Hochschulen studieren zweihunderttausend sehr mobile Studenten und die Stadt wird jedes Jahr schon von 12 Millionen Touristen besucht. Die Verkehrsvorhaben werden daher ständig weiter realisiert. Die zwei wichtigsten zur Zeit sind: die Nordumgehung und die Trasse von Łagiewniki.

PLACES WORTH YOUR TIME