THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY CENTER FOR POLISH LANGUAGE AND CULTURE INVITES YOU TO OUR SUMMER PROGRAMS!

0

We invite everyone who is interested in studying the Polish language and getting to know Polish culture to join us for the 2020 Summer School in July and August.

Studying with us is worthwhile because:

we are part of the Jagiellonian University (JU), which recently celebrated the 650th anniversary of its coming into being,

our Summer School is the biggest, the oldest, and probably the best in Poland,

we will host you in Krakow, the most beautiful city in Poland,

we teach the Polish language with absolute professionalism,

aside from our language classes we provide lectures on Polish history, culture, literature, society, politics, economy, etc., taught by lecturers from JU, and other universities,

participation in the programs earns you a JU diploma and ECTS credit points,

we fill the evenings with additional language and cultural activities, and on Saturdays and Sundays we organize field trips.

PROGRAMS:

A – a four-week program in a new format: additional classes every week as part of the language course, with classes in the urban environment, in museums and galleries, and in other places popular with Krakow residents and tourists alike

Schedule: July 6 – August 2

The course is comprised of 75 academic hours, and is valued at 5 ECTS credit points

B – a six-week program

Schedule: July 6 – August 16

An intensive Polish language course which is comprised of 120 academic hours, and is valued at 8 ECTS credit points

C – a three-week program

Schedule: July 6 – 26: An intensive Polish language course which is comprised of 75 academic hours, and is valued at 5 ECTS credit points

D – a three-week program

Schedule: July 27 – August 16: An intensive Polish language course which is comprised of 75 academic hours, and is valued at 5 ECTS credit points

 

Wszystkich zainteresowanych nauką języka i poznawaniem kultury polskiej zapraszamy do udziału w Szkole Letniej 2020 w lipcu i sierpniu.

Warto do nas przyjechać ponieważ:

jesteśmy częścią Uniwersytetu Jagiellońskiego, który niedawno obchodził 650-lecie istnienia,

nasza Szkoła Letnia jest największa, najstarsza i zapewne najlepsza w Polsce,

zapraszamy do najpiękniejszego miasta w Polsce – Krakowa,

języka polskiego uczymy z absolutnym profesjonalizmem,

oprócz kursów językowych zapraszamy na wykłady o polskiej historii, kulturze, literaturze, społeczeństwie, polityce, ekonomii etc., prowadzone przez wykładowców UJ oraz innych uczelni,

za udział w programach można zdobyć dyplom UJ oraz punkty kredytowe/ECTS,

wieczory wypełniamy dodatkowymi zajęciami językowymi i kulturalnymi, a w soboty i niedziele organizujemy wycieczki,

PROGRAMY:

A – program czterotygodniowy w nowym formacie: co tydzień dodatkowe zajęcia w ramach kursu językowego, nauka w przestrzeni miejskiej, w muzeach i galeriach, w miejscach lubianych przez mieszkańców Krakowa i turystów

Termin:6 lipca-2 sierpnia

Kurs obejmuje 75 godzin, 5 punktów kredytowych/ECTS

B – program sześciotygodniowy

Termin: 6 lipca – 16 sierpnia

Intensywny kurs języka polskiego: 120 godzin,
8 punktów kredytowych/ECTS

C – program trzytygodniowy

Termin: 6-26 lipca  Intensywny kurs języka polskiego:
75 godzin 5 punktów kredytowych/ECTS

D – program trzytygodniowy

Termin: 27 lipca-16 sierpnia

Intensywny kurs języka polskiego:  75 godzin, 5 punktów kredytowych/ECTS

www.plschool.uj.edu.pl | ul. Garbarska 7a, 31-131 Kraków, Polska | tel.: +48 12 421 36 92 | e-mail: plschool@uj.edu.pl

 

 

 

PLACES WORTH YOUR TIME