The Jagiellonian University’s Center for Polish Language and Culture in the World

0

is one of the most important Polish academic institutions for foreign students. We offer intensive one-semester and one-year programs, summer courses that last several weeks, and a wide range of courses and programs organized in collaboration with Polish and foreign partner institutions. Courses at the Center are led by specialists qualified in teaching Polish as a foreign language. They study methods of teaching Polish as a foreign language and prepare relevant textbooks and dictionaries. Our team creates and implements innovative and, above all, effective teaching methods. We have been pioneers of the communicative approach in teaching Polish as a foreign language. Currently we offer a task-based method promoted by the Council of Europe, which is based on learning through activities. A group of our employees, led by Professor Władysław Miodunka, participated very actively in preparing Polish state certification exams, and have taken part in administering the exams since they began in 2004. Learning the Polish language will always be one ofthe most important aims for the foreigners studying at our Center. However, through the additional courses that are offered, they also have an opportunity to learn about Poland – its history, society, culture and literature. Although most of the students at the Center are foreigners, there is also a group of Polish students  here, learning how to teach Polish as a foreign language.

The part of the Center is the School of Polish Language and Culture located at Garbarska 7A Street, at the Professor’s House „Pigoniówka”. The Center mainly provides one-year and one-semester intensive courses of Polish language and Culture and School organizes Summer Programs and intensive and non-intensive courses all year around, both short-and long-term. Founded in 1969, the Jagiellonian University School of Polish Language and Culture is the oldest and one of the most prestigious providers of Polish language and culture education in Poland. The School’s academic offer includes intensive and non-intensive Polish language courses,  „semester abroad” programs as well as Polish lessons for individual clients delivered in the face-to-face mode or over the Internet.

The Summer School of Polish Language and Culture is the School’s largest and most prestigious program, each year welcoming several hundred students from over forty countries. Besides Polish lessons, the Summer School offers lectures on various aspects of Polish culture and society in Polish, English or German. Past Summer School inauguration ceremonies featured such world-famous speakers as Nobel Prize Winner for Literature Czesław Miłosz, distinguished British historian Professor Norman Davies, Professor Leszek Balcerowicz, film directors Andrzej Wajda and Krzysztof Zanussi, poet Adam Zagajewski, journalist Ryszard Kapuściński, and Swedish slavist and translator of Polish literature Anders Bodegard. The School also organizes visits to Krakow’s finest museums, concert halls and theaters, as well as field trips. The warm student community atmosphere of the School offers participants a truly memorable time spent abroad. Krakow’s best Polish language teachers and high-calibre university lecturers employed by the School are the best guarantee of a successful learning experience.

The School also organizes summer camps for learners aged 13-17 for those young learners who want to get the feel of studying at Poland’s oldest University, see unique places and historic sites, and improve their Polish

In recognition of its outstanding achievements in promoting Polish culture, in 2000 the Jagiellonian University School of Polish Language and Culture was awarded a prestigious honorary diploma by the Minister of Foreign Affairs of Poland. In 2002, 2005 and 2008, the European Commission granted the School the European Label Award for innovative initiatives in language teaching.

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego

należy do najważniejszych polskich ośrodków kształcenia zagranicznych studentów. Nasza oferta obejmuje intensywne programy semestralne i roczne, kilkutygodniowe kursy letnie, a także całą gamę kursów i programów realizowanych w ramach współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi. Zajęciami dydaktycznymi w Centrum kierują specjaliści z zakresu glottodydaktyki polonistycznej skupieni w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego. Prowadzą oni badania w zakresie metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, opracowują stosowne podręczniki i słowniki. Nasz zespół tworzy i stosuje nowoczesne, innowacyjne, a przede wszystkim skuteczne metody nauczania. Byliśmy pionierami komunikacyjnego podejścia do nauczania języka polskiego jako obcego, a obecnie proponujemy metodę zadaniową, której istotą jest promowane przez Radę Europy uczenie się poprzez działanie. Grupa pracowników Katedry, kierowana przez prof. Władysława Miodunkę, brała też decydujący udział w przygotowywaniu państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego, a po ich uruchomieniu w roku 2004 uczestniczy w ich przeprowadzaniu. Nauka języka polskiego stanowi zawsze najważniejszy cel, jaki stawiają sobie cudzoziemcy studiujący w naszym Centrum. W ramach bogatej oferty zajęć dodatkowych mogą też zdobyć wiedzę o Polsce, jej historii, społeczeństwie, kulturze i literaturze. Większość uczących się w Centrum to obcokrajowcy, ale poza nimi kształci się tu również grupa polskich studentów (uczestników studiów uzupełniających magisterskich  oraz studiów podyplomowych) i doktorantów, przygotowujących się do pracy nauczycieli języka polskiego jako obcego.

Nieodłączną częścią Centrum jest Szkoła Języka i Kultury Polskiej, mieszcząca się przy ul. Garbarskiej 7A w budynku Domu Profesorskiego „Pigoniówka”. Nasza Szkoła – najstarsza i największa w Polsce – została powołana do życia w roku 1969, ale jej początki sięgają lat trzydziestych. Tysiące studentów, profesorów, gości z całego świata uczestniczyło w letnich programach języka i kultury polskiej. Na uroczyste wykłady inauguracyjne zapraszani są najwybitniejsi przedstawiciele świata nauki, kultury i polityki – byli wśród nich: Czesław Miłosz, Norman Davies, Andrzej Olechowski, Leszek Balcerowicz, Krzysztof Zanussi, Andrzej Wajda, Adam Zagajewski, Ryszard Kapuściński, Anders Bodegård. Oprócz bogatego programu akademickiego Szkoła organizuje wycieczki do najciekawszych miejsc w Krakowie i w okolicy. Specyficzna atmosfera wielokulturowej, wielojęzycznej społeczności uczestników letniego programu studiów gwarantuje niezapomniane przeżycia i wspomnienia.

Od kilku lat Szkoła przygotowuje także letnie obozy młodzieżowe  przeznaczone dla uczestników w wieku 13-18 lat, którzy pragną poznawać język i kulturę polską w sposób aktywny – ucząc się zarówno w salach lekcyjnych, jak i w przestrzeni miasta oraz podczas licznych wycieczek po Małopolsce.

W roku 2000 minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nagrodził Szkołę dyplomem za wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie. W roku 2002, 2005 i 2008 Szkoła została uhonorowana prestiżowym dyplomem European Label, przyznawanym przez Komisję Europejską za nowatorskie inicjatywy w nauczaniu języków obcych – w tym przypadku języka polskiego jako obcego.

www.plschool.uj.edu.pl | ul. Garbarska 7a, 31-131 Kraków, Polska | tel.: +48 12 421 36 92 | e-mail: plschool@uj.edu.pl

PLACES WORTH YOUR TIME