The Pieniny Low Mountains, Big Attractions

0

Every year, almost a quarter of a million tourists view the Pieniny from the boats in which the local highlanders have steered visitors through the Dunajec River Gorge since the end of the nineteenth century. The hundred metre plus limestone rock walls from which the unique Carpathian Mountain range is built are seen from the fast-flowing mountain river. Having said that, the Pieniny Mountains can offer tourists much more than just beautiful views.
This small mountain range is located to the east of the road connecting the neighbouring Tatras and Kraków. Its limestone rocks are rare within the Carpathian Mountains and their geological origin is still not fully understood. However, what is indisputable is the exceptional beauty and importance of these mountains which in fact are not that high (the highest peak, that of Trzy Korony (Three Crowns), is only 982 m).


The most ecologically significant areas of the range are protected by the regulations of the Pieniny Mountain National Park (Pieniński Park Narodowy) and it is estimated that the mountains are home to half the animal species living in Poland. A network of hiking and cycling trails has been created among the rocks and in the forest, from which there are amazing sights such as the Homole Gorge (Wąwóz Homole) that has been cut into the high cliffs by the waters of the Kamionka Creek.
Interesting castles such as that in Niedzica, which was built in the early fourteenth century, are located in the Pieniny. There are also many resorts that benefit from the curative waters that abound in the Pieniny Mountains. In particular Szczawnica, where the healing properties of such waters have been known for two hundred years, is worth visiting as recently the town has undergone a thorough renovation and its stunning spa facilities have regained their former glory. The area also boasts several beautiful old wooden churches.
At the end of the twentieth century, the Pieniny Mountains gained another attraction, namely Czorsztyn Lake, which was created as a result of the construction of a dam on the Dunajec River. The lake has a surface area of approximately 11 sq km and stretches between two castles in nearby villages, Niedzica and Czorsztyn, A wonderful panorama can be seen from both these viewpoints and this encourages visitors to spend at least a few days in the beautiful mountains which additionally are known for their mild climate. (b)


Pieniny – małe góry, wielkie atrakcje

Co roku niemal ćwierć miliona turystów patrzy na Pieniny z perspektywy łodzi, jakimi od końca XIX wieku miejscowi górale wożą gości przez Przełom Dunajca. Z wysokości spienionej, górskiej rzeki patrzą na kilkusetmetrowe ściany wapiennych skał, z jakich to wyjątkowe pasmo Karpat jest zbudowane. Pieniny mogą zaoferować turystom jednak znacznie więcej niż te piękne widoki.
To niewielkie pasmo górskie położone jest na wschód od drogi łączącej sąsiednie Tatry z Krakowem. Ich wapienne skały są w skali Karpat rzadkością, a ich geologiczna geneza nadal nie jest w pełni wyjaśniona. Bezdyskusyjna jest za to wyjątkowa uroda i wartość przyrodnicza tych niewysokich gór (najwyższy szczyt Trzy Korony mierzy 982 m n.p.m.).
Ich najcenniejsze ekologicznie obszary objęte są ochroną Pienińskiego Parku Narodowego. Oblicza się, że na jego terenie występuje aż połowa gatunków zwierząt zamieszkujących Polskę. Wśród skał i lasów wyznaczono sieć szlaków pieszych i rowerowych. Można nimi zajrzeć w takie niesamowite zakątki jak Wąwóz Homole, który między wysokimi skałami wydrążyły wody potoku Kamionka.
W Pieninach można odnaleźć ciekawe zamki, jak ten w Niedzicy zbudowany na początku XIV wieku. Są piękne uzdrowiska, korzystające z leczniczych wód w jakich Pieniny obfitują. Szczególnie godna polecenia jest Szczawnica, z której wód goście korzystają od 200 lat. Ostatnio miasteczko zostało gruntownie zrewaloryzowane, a jego przepiękne obiekty uzdrowiskowe odzyskały swój cudowny blask. W okolicy obejrzeć można też kilka pięknych drewnianych świątyń.
W końcu XX wieku Pieniny zyskały kolejną atrakcję. To Jezioro Czorsztyńskie, jakie powstało po przegrodzeniu Dunajca zaporą. Jego tafla licząca ok. 11 km kwadratowych rozciąga się u stóp dwóch zamków – wspomnianego w Niedzicy i w Czorsztynie. Z murów obu rozciąga się fantastyczna panorama zachęcająca do spędzenia w tych pięknych górach o łagodnym klimacie przynajmniej kilku dni.


Jedes Jahr betrachten eine viertel Million Touristen das Pieniny-Gebirge aus der Perspektive der Boote, mit denen die hiesigen Bergbewohner seit dem Ende des 19. Jh. ihre Gäste durch die Schlucht des Dunajec-Flusses fahren. Aus der Höhe des schaumbedeckten Bergflusses schauen sie auf die einige hundert Meter hohen Wände der Kalkfelsen, aus denen dieser außergewöhnliche Gebirgszug der Karpaten gebildet wurde. Die Pieniny können den Touristen jedoch erheblich mehr bieten als nur diese schönen Ausblicke.

PLACES WORTH YOUR TIME