The School for Polish Language and Culture of the Jagiellonian University

0

The School for Polish Language and Culture of the Jagiellonian University offers Polish language courses for foreigners, augmented with lectures on Polish history, art, and social, political, and economic issues.

Our school, which is the oldest and largest in Poland, was established in 1969, but its beginnings reach back to the 30’s.  Thousands of students, professors, and guests from around the world have taken part in the summer programs in Polish language and culture.  The most distinguished representatives of the worlds of science, culture, and politics are invited to the formal inaugural ceremony.  Among them have been such dignitaries as Czesław Miłosz, Norman Davies, Andrzej Olechowski, Leszek Balcerowicz, Krzysztof Zanussi, Andrzej Wajda, Adam Zagajewski, Ryszard Kapuściński, and Anders Bodegård.

In addition to the prodigious academic program, the school organizes side-trips to the most interesting places in Krakow and its environs.  The distinctive multi-cultural atmosphere and the multi-lingual community of participants at the summer studies program guarantees unforgettable memories and experiences.

In 2000 Poland’s Minister of Foreign Affairs awarded the school a diploma for distinguished service to the promotion of Poland in the world.  In 2002, 2005, and 2008 the school was honored with the prestigious European Label, bestowed by the European Commission on innovative initiatives in the teaching of foreign languages – in this case, the teaching of Polish as a foreign language.

This year we will celebrate the 50th anniversary of the school’s founding!  On this occasion we warmly invite you to take part in one of our courses.  We guarantee an unusual adventure with the language and culture of Poland.

Szkoła Języka i Kultury Polskiej UJ oferuje kursy języka polskiego dla obcokrajowców, wzbogacone wykładami z zakresu historii, sztuki, zagadnień społecznych, politycznych i ekonomicznych.

Nasza Szkoła – najstarsza i największa w Polsce – została powołana do życia w roku 1969, ale jej początki sięgają lat trzydziestych. Tysiące studentów, profesorów, gości z całego świata uczestniczyło w letnich programach języka i kultury polskiej. Na uroczyste wykłady inauguracyjne zapraszani są najwybitniejsi przedstawiciele świata nauki, kultury i polityki – byli wśród nich: Czesław Miłosz, Norman Davies, Andrzej Olechowski, Leszek Balcerowicz, Krzysztof Zanussi, Andrzej Wajda, Adam Zagajewski, Ryszard Kapuściński, Anders Bodegård.

Oprócz bogatego programu akademickiego Szkoła organizuje wycieczki do najciekawszych miejsc w Krakowie i w okolicy. Specyficzna atmosfera wielokulturowej, wielojęzycznej społeczności uczestników letniego programu studiów gwarantuje niezapomniane przeżycia i wspomnienia.

W roku 2000 minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nagrodził Szkołę dyplomem za wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie. W roku 2002, 2005 i 2008 Szkoła została uhonorowana prestiżowym dyplomem European Label, przyznawanym przez Komisję Europejską za nowatorskie inicjatywy w nauczaniu języków obcych – w tym przypadku języka polskiego jako obcego.

W tym roku świętujemy jubileusz 50-lecia istnienia! Z tej okazji gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w jednym z naszych kursów. Gwarantujemy niezwykłą przygodę z językiem i kulturą polską.

PLACES WORTH YOUR TIME