The students and employees of the Center for Polish Language and Culture in the World wish everyone a Merry Christmas …

0

STUDY THE POLISH LANGUAGE AT JAGIELLONIAN UNIVERSITY IN KRAKOW WE ARE LOCATED IN THE HEART OF THE HISTORIC OLD TOWN THE CENTER FOR POLISH LANGUAGE AND CULTURE IN THE WORLD OFFERS PROGRAMS THROUGHOUT THE YEAR

 • INTENSIVE SEMESTER AND FULL-YEAR PROGAMS

(GENERAL LANGUAGE PROGRAMS: 480-600 hours / SPECIALIZED CLASSES: 120 hours)

 • PREPARATORY PROGRAMS FOR SUBSEQUENT STUDIES (FULL YEAR AND VACATION)

(100-120 CREDIT HOURS FOR POLISH LANGUAGE PROGRAMS DURING VACATION)

 • SUMMER SCHOOL

(FOUR DIFFERENT INTENSIVE POLISH LANGUAGE PROGRAMS IN JULY AND AUGUST WITH ACADEMIC LECTURES AND WEEKEND FIELD TRIPS)

 • YOUTH CAMPS

(VACATION PROGRAMS FOR YOUTH AGES 13-17. 40 HOURS OF LANGUAGE CLASSES AND 24-HOUR SUPERVISION UNDER QUALIFIED COUNSELLORS)

 • MY POLISH

(LESS INTENSIVE SEMESTER PROGAM. 60 HOURS OF POLISH LANGUAGE)

 • INTENSIVE TWO-WEEK PROGRAM

(TWO-WEEK INTENSIVE PROGRAM IN FALL AND WINTER.

50 HOURS OF POLISH LANGUAGE)

 • INDIVIDUAL LESSONS
 • ON-LINE LESSONS
 • PROGRAMS FOR FOREIGN SCHOOLS AND INSTITUTIONS
 • POLISH LANGUAGE EXAMINATIONS FOR CANDIDATES FOR STUDY AT JAGIELLONIAN UNIVERSITY

MORE INFORMATION AT WWW.POLISHSTUDIES.UJ.EDU.PL

Studenci i Pracownicy Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie życzą wszystkim wesołych Świąt Bozego Narodzenia oraz samych sukcesów w nadchodzącym roku!

UCZ SIĘ JĘZYKA POLSKIEGO NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W KRAKOWIE JESTEŚMY W SERCU ZABYTKOWEGO MIASTA CENTRUM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ W ŚWIECIE OFERUJE PROGRAMY PRZEZ CAŁY ROK

 • INTENSYWNE PROGRAMY SEMESTRALNE I ROCZNE

(PROGRAM JĘZYKA OGÓLNEGO: 480–600 godzin ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE: 120 godzin)

 • PROGRAMY PRZYGOTOWUJĄCE DO STUDIÓW (ROCZNE I WAKACYJNE)

(LICZBA GODZIN JĘZYKA POLSKIEGO W WAKACJE: 100-200)

 • SZKOŁA LETNIA

(4 RÓŻNE INTENSYWNE PROGRAMY NAUKI JĘZYKA POLSKIEGO W LIPCU I SIERPNIU Z WYKŁADAMI AKADEMICKIMI I WEEKENDOWYMI WYCIECZKAMI)

 • OBÓZ MŁODZIEŻOWY

(WAKACYJNY PROGRAM DLA MŁODZIEŻY W WIEKU 13-17 LAT. 40 GODZIN ZAJĘĆ JĘZYKOWYCH I CAŁODOBOWA OPIEKA WYKWALIFIKOWANYCH WYCHOWAWCÓW)

 • MY POLISH

(NIEINTENSYWNY SEMESTRALNY PROGRAM. LICZBA GODZIN JĘZYKA POLSKIEGO: 60)

 • INTENSYWNE PROGRAMY DWUTYGODNIOWE

(DWUTYGODNIOWE INTENSYWNE PROGRAMY JESIENIĄ I ZIMĄ. LICZBA GODZIN JĘZYKA POLSKIEGO: 50)

 • LEKCJE INDYWIDUALNE
 • LEKCJE ON-LINE
 • PROGRAMY DLA UCZELNI I INSTYTUCJI ZAGRANICZNYCH
 • EGZAMINY Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE WWW.POLISHSTUDIES.UJ.EDU.PL

www.plschool.uj.edu.pl | ul. Garbarska 7a, 31-131 Kraków, Polska | tel.: +48 12 421 36 92 | e-mail: plschool@uj.edu.pl

PLACES WORTH YOUR TIME