The Treasures of ‘Jagiellonka’ on Servers

0

Currently, the collections in the Jagiellonian Library exceed five million volumes. Indeed the Jagiellonian University Library is the second largest national library in Poland, after that in Warsaw. The most valuable collections number 1.2 million volumes, among which are such treasures as, for instance, ‘De revolutionibus…’ by Nicolaus Copernicus, who was once a student at Kraków University.
The library is housed in a huge building located on al. Mickiewicza that was built shortly before World War II, although a spacious wing was added in 2001. ‘Jagiellonka’ is also, as mentioned, a national library and Polish law obliges all the Polish publishers of books, as well as the press and audio-visual publishers to submit two copies of their publications to its collections.
Although the library has existed since the end of the fourteenth century, it is in fact very modern. The portal of the Jagiellonian Digital Library has functioned since 2010 and currently 340,000 publications can be found there. However, the process of digitizing the collections of the Jagiellonian Library is still ongoing. As with the National Library, the Patrimonium project has been in operation since the beginning of the current year, and the Polish government has allocated nearly 100 million PLN to it. The purpose of the programme is to convert the most valuable collections of both libraries into a digital form and to create a system enabling them to be shared. This will include manuscripts, old prints, maps, atlases, sheet music, brochures, photographs and periodicals. The project aims to digitize almost 350,000 items in the library. (b)

Skarby „Jagiellonka” w serwerach

Dzisiaj zbiory Biblioteki Jagiellońskiej przekraczają pięć milionów woluminów. Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego jest więc drugą, po Narodowej w Warszawie, co do wielkości książnicą w Polsce. Najcenniejsze zbiory zawarte są w 1,2 mln woluminów. Wśród należących do nich najważniejszych skarbów jest m.in. „De revolutionibus…” Mikołaja Kopernika, kiedyś studenta krakowskiego uniwersytetu.
Biblioteka zajmuje potężny gmach przy Al. Mickiewicza zbudowany krótko przed II wojną światową, a w roku 2001 zakończono budowę nowego potężnego skrzydła. „Jagiellonka” ma również status biblioteki narodowej. Prawo zobowiązuje wszystkich polskich wydawców książkowych, prasowych, audiowizualnych do przekazywania do jej zbiorów po 2 egzemplarze swoich wszystkich wydawnictw.
Istniejąca od końca XIV wieku jest dzisiaj bardzo nowoczesna. Od 2010 roku działa portal Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej. Do tej pory można znaleźć na nim 340 tysięcy publikacji, ale proces digitalizacji zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej cały czas trwa. Od początku tego roku realizowany jest w niej, podobnie jak w Bibliotece Narodowej, projekt Patrimonium, na którego realizację polski rząd przeznaczył niemal 100 milionów PLN. Celem programu jest przetworzenie na formę cyfrową najcenniejszych zbiorów obu bibliotek i zbudowanie systemu ich udostępniania. Chodzi o rękopisy, stare druki, mapy, atlasy, druki muzyczne i ulotne oraz fotografie i czasopisma.W ramach programu w Bibliotece ma zostać zdigitalizowane niemal 350 tysięcy obiektów.

Heutzutage übersteigen die Sammlungen der Jagiellonen-Bibliothek bereits fünf Millionen Bände. Die Bibliothek der Jagiellonen-Universität ist damit die zweite nach der Nationalbibliothek in Warschau, was die Größe des Buchbestandes in Polen betrifft. Die wertvollsten erhaltenen Sammlungen befinden sich in 1,2 Mio. Bänden. Unter den dazu gehörenden wichtigsten Schätzen ist u.a. „De revolutionibus…” von Nikolaus Kopernikus, einst Student der Krakauer Universität. Die seit Ende des 14. Jh. bestehende Bibliothek ist heute sehr modern. Seit 2010 arbeitet ein Portal der Digitalen Jagiellonen-Bibliothek. Bis zum jetzigen Zeitpunkt kann man dort 340 000 Publikationen finden, aber der Digitalisierungsprozess der Sammlungen der Jagiellonen-Bibliothek geht immer weiter.

PLACES WORTH YOUR TIME