Transportation pressure

0


Transportation pressure

Krakow has yet to decide whether to start building a subway. Even public discussions of the topic are slow-going. Meanwhile, transportation problems are mounting, even though, on the other hand, there are signs of the city’s economic success.

This is best illustrated by the performance of Krakow’s John Paul II airport. Since 2009 the airport has registered a constant rise in the number of passengers served, and for the past four years that growth has been in double digits. Last year 6.8 million passengers passed through its terminals. According to earlier projections, that rate wasn’t to have been reached until 2025. This makes constant expansion necessary, which will include construction of a new runway in 2021.

Begun in the 1990s, the northwestern stretch of the Krakow by-pass expressway runs next to the airport. For a long time Krakow was the only Polish city with such an advanced by-pass. From the time that the A4 link connected to the western European system of expressways, traffic began to grow systematically on the by-pass. The next spurt of impressive traffic growth occurred after the extension of the expressway east of Krakow, all the way to the Ukrainian border. There are plans for widening the highway by one lane in each direction, but a time frame for starting the work hasn’t been specified. The current next step is the construction of the northern stretch of the by-pass expressway by 2023. Contracts for designing and building the 12.5 kilometers (nearly 8 miles) of roadway, along with tunnels and viaducts, are already signed. When the project is completed, Krakow will once again be first among cities in Poland for having a complete ring-road expressway.

The increased road and airport traffic are in part the result of the constantly increasing number of tourists coming to Krakow, as well as the growth of international congresses held here, especially academic conferences, and the ever increasing growth of the IT and modern business services sector. The number of people employed in this sector has already reached 76,000 persons, whose work creates 12.5 billion zloty in the city’s GDP. As for rail transport, the constant modernization of the main rail lines running through Krakow is still incapable of serving the level of passenger and freight traffic adequately.

Komunikacyjne napięcia

Kraków ciągle nie podjął decyzji o tym czy zacznie budować metro. Nawet społeczna dyskusja na ten temat jest niemrawa. Tymczasem problemy komunikacyjne nawarstwiają się, choć z drugiej strony są świadectwem gospodarczego sukcesu miasta.

Najlepiej to ilustruje powodzenie Portu Lotniczego im. Jana Pawła II. Od 2009 roku notuje stały wzrost liczby obsługiwanych pasażerów, a od 4 lat są to wzrosty dwucyfrowe. W ubiegłym roku przez jego terminale przewinęło się 6,8 miliona pasażerów. Według prognoz taka liczbę powinien osiągnąć w 2025 roku. Konieczna jest więc jego kolejna rozbudowa. Ma ona objąć budowę drogi startowej do 2021 roku.

Obok portu lotniczego przebiega autostradowa, południowa obwodnica Krakowa. Powstała w latach 90-tych. Kraków długo był jedynym polskim miastem posiadającym taką arterię. Od kiedy za pośrednictwem drogi A4 został włączony do zachodnioeuropejskiego systemu autostrad, ruch na obwodnicy systematycznie rósł. Kolejnym impulsem jego potężnego wzrostu było wydłużenie autostrady na wschód od Krakowa, aż po granicę z Ukrainą. Plany poszerzenia drogi o jeden pas w obu kierunkach istnieją, ale termin ich realizacji nie został określony. Już do 2023 roku powstać ma za to północna obwodnica miasta o statusie drogi ekspresowej. Umowę na zaprojektowanie i wykonanie drogi o długości 12,5 km (z wiaduktami i tunelami) już podpisano. Kiedy zostanie ukończony Kraków, znowu jako pierwsze miasto w Polsce będzie miało autostradowy ring.

Zwiększony ruch drogowy i lotniczy to efekt m.in. nadal rosnącej liczby turystów przybywających do Krakowa, wzrostu liczby organizowanych tu międzynarodowych kongresów zwłaszcza naukowych i niesłabnący rozwój branży centrów nowoczesnych usług biznesowych i IT. Liczba zatrudnionych w tym sektorze osiągnęła już 76 tysięcy osób, których praca tworzy ok. 12,5 miliarda PLN krakowskiego PKB. Transport kolejowy, ze względu na ciągle przeciągającą się modernizacją głównych linii przebiegających przez Kraków nie jest w stanie przejąć w dostatecznym stopniu ruchu pasażerskiego i towarowego. (b)

Krakau hat immer noch keine Entscheidung getroffen, ob mit dem Bau der U-Bahn in der Stadt begonnen wird. Sogar die öffentliche Diskussion darüber ist träge. Währenddessen akkumulieren sich die Verkehrsprobleme, obwohl sie anderseits von dem wirtschaftlichen Erfolg der Stadt zeugen.

Am besten veranschaulicht dies der Erfolg des Johannes Paul II.-Flughafens. Seit 2009 verzeichnet er einen permanenten Anstieg der abgefertigten Passagiere, und seit

4 Jahren ist diese Zahl zweistellig. Im vorigen Jahr sind durch seine Terminals 6,8 Mio.

Passagiere geströmt. Nach den Prognosen hätte man diese Zahl erst im Jahre 2025 erreichen sollen. Daher ist die nächste Erweiterung des Flughafens unerlässlich. Diesmal soll eine Startbahn bis 2021 fertig gebaut werden.

PLACES WORTH YOUR TIME