Study Polish language and culture at Jagiellonian University

0

 

Study Polish language at Jagiellonian University

Studiuj język polski i kulturę polską  na Uniwersytecie Jagiellońskim

The Jagiellonian University, established in 1364, is the oldest Polish university and is among the oldest in Europe.  Located in one of the most beautiful cities in Europe – historical Krakow – the University offers foreign students a diversified program of study of Polish language and culture, as well as Polish history, art, and social, political, and economic issues.  The Center for Polish Language and Culture in the World within the university’s Polish Studies department offers short term and long term academic programs in Polish language and culture for foreigners:

 • semester,
 • annual,
 • intensive,
 • vacation courses for preparing foreign students for studies in Poland
 • Polish language courses for Erasmus program students and those engaged in academic internships in Krakow universities.

During the 49 years of our activity thousands of students from all continents and from many prestigious universities have studied with us.  We currently have ongoing programs with the Kościuszko Foundation of New York, the University of Wisconsin-Stevens Point, the University of Guelph, Bloomsburg University, and Swarthmore College, for which we also prepare specialized programs of study.

WE ALSO OFFER:

 • Summer programs of Polish language and culture in July and August
 • vacation courses for youth (13 to 17 years of age) in July and August
 • intensive two-week Polish language courses throughout the year
 • less intensive semester courses for youth and adults
 • made-to-order courses for universities, institutions, and companies
 • individual instruction (i.a. specialized types of  Polish language and internet courses).

CERTIFICATION EXAMINATIONS

At the Jagiellonian University Center for Polish Language and Culture in the World we have a licensed facility which administers the national certification examinations for Polish as a Foreign Language.

You can find specific information at

www.polish-studies.uj.edu.pl/certyfikaty.

Uniwersytet Jagielloński, założony w 1364 roku, jest najstarszą polską uczelnią i należy do najstarszych w Europie. Zlokalizowany w jednym z najpiękniejszych miast Europy – zabytkowym Krakowie – Uniwersytet oferuje obcokrajowcom zróżnicowane formy studiowania języka i kultury polskiej, a także polskiej historii, sztuki, zagadnień społecznych, politycznych i ekonomicznych. Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie na Wydziale Polonistyki UJ oferuje krótko- i długoterminowe akademickie programy języka i kultury polskiej dla obcokrajowców:

 • semestralne,
 • roczne,
 • intensywne,,
 • wakacyjne kursy przygotowujące obcokrajowców do studiów w Polsce
 • kursy języka polskiego dla studentów programu Erasmus i odbywających staże naukowe w krakowskich uczelniach.

Przez 49 lat działalności studiowały u nas tysiące studentów ze wszystkich kontynentów i wielu prestiżowych uczelni. Stale współpracujemy m.in. z Fundacją Kościuszkowską w Nowym Jorku, University of Wisconsin-Stevens Point, University of Guelph, Bloomsburg University, Swarthmore College, dla których przygotowujemy również specjalistyczne programy studiów.

W NASZEJ OFERCIE MAMY TAKŻE:

 • Szkołę Letnią języka i kultury polskiej dla dorosłych w lipcu i sierpniu
 • kurs wakacyjny dla młodzieży (13-17 lat) w lipcu/sierpniu
 • intensywne dwutygodniowe kursy języka polskiego przez cały rok
 • nieintensywne kursy semestralne dla dorosłych i młodzieży
 • kursy na zamówienie dla uczelni, instytucji i firm
 • lekcje indywidualne (m.in. specjalistyczne odmiany języka polskiego  kursy internetowe).

EGZAMINY CERTYFIKATOWE

W Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ działa licencjonowany ośrodek egzaminacyjny, który przeprowadza państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego.

Szczegóły można znaleźć na stronie:

www.polish-studies.uj.edu.pl/certyfikaty

www.plschool.uj.edu.pl  |  ul. Garbarska 7a, 31-131 Kraków, Polska | tel.: +48 12 421 36 92 | e-mail: plschool@uj.edu.pl

PLACES WORTH YOUR TIME