SUMMER SCHOOL OF POLISH LANGUAGE AND CULTURE 

0

THREE-WEEK PROGRAM IN JULY/AUGUST – ONLINE

25 JULY-15 AUGUST, 2020

 

In view of the coronavirus epidemic, we have decided to arrange this year’s SUMMER SCHOOL in an online formula in order to ensure maximum safety for the participants. 

We invite you to join us!

  • The program covers 60 hours of language classes, and 30-hour courses on Polish grammar and culture as well as cultural and integration classes.
  • Small groups: 5-8 persons.
  • All levels of language competence.
  • The classes will be held by teachers from the Jagiellonian University certified to teach Polish as a foreign language who have abundant experience in teaching foreigners, including with the online method.
  • The e-textbook included in the price.
  • Lectures in Polish and in English.
  • The lectures will be delivered by professors from the Jagiellonian University who have many years of experience in teaching foreign students in Poland and at the universities all over the world.
  • Use of modern educational platforms for on-line teaching.
  • The schedules of the classes and lectures has been suited to the participants’ places of residence so that they can participate in the classes irrespective of the time zones.
  • When the course ends, the participants can take final exams, get diplomas from the Jagiellonian University and transcripts with credits/ECTS points.

 

 • 60 hours of the language program closing with an exam – 4 credits/ECTS points.
 • 30-hour non-language course – 2 credits/ECTS points.

 

Program:

At enrolment to the course, a written placement test on the platform

25 July (Saturday)         oral placement test

27 July-14 August         classes and lectures (Monday-Friday)

27 July-14 August         weekends – cultural program

15 August             final exam

 

PROGRAM TRZYTYGODNIOWY LIPCOWO-SIERPNIOWY – ONLINE

(25.07 – 15.08 2020)

W związku z epidemią koronawirusa, chcąc zapewnić uczestnikom maksymalne bezpieczeństwo, zdecydowaliśmy się zorganizować tegoroczną SZKOŁĘ LETNIĄ w formule online. 

Serdecznie zapraszamy!

 

  • Program obejmuje 60 godzin zajęć językowych, 30-godzinne kursy: wykłady poświęcone gramatyce polskiej i kulturze, a także zajęcia kulturalno-integracyjne.
  • Małe grupy lektoratowe: 5-8 osób.
  • Wszystkie poziomy zaawansowania językowego.
  • Lektoraty prowadzą dyplomowani specjaliści Uniwersytetu Jagiellońskiego w nauczaniu polskiego jako obcego, mający bardzo duże doświadczenie w uczeniu obcokrajowców, w tym także metodą online.
  • Podręcznik (wersja PDF) w cenie kursu.
  • Wykłady w języku polskim i angielskim z możliwością uczestniczenia w nich na żywo.
  • Wykładowcami są profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, mający wieloletnie doświadczenie w nauczaniu studentów obcokrajowców w Polsce i na uczelniach całego świata.
  • Wykorzystanie nowoczesnych platform edukacyjnych do nauczania online.
  • Godziny, w których prowadzone będą lektoraty i wykłady, zostały dostosowane] do miejsca zamieszkania uczestników, aby ułatwić im udział w zajęciach bez względu na strefy czasowe.
  • Na zakończenie kursu uczestnicy mają możliwość zdawania egzaminów końcowych, otrzymania dyplomów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz transkryptów  wraz z punktami kredytowymi/ECTS.

 

 • 60 godzin kursu językowego, zakończonego egzaminem – 4 punkty  kredytowe/ECTS
 • Wykłady 30 godzin – 2 punkty kredytowe/ECTS

 

PROGRAM

Przy zapisywaniu się na kurs    pisemny test plasujący na platformie

25 lipca (sobota) – ustny test plasujący

27 lipca-14 sierpnia – lektoraty i wykłady (poniedziałek-piątek)

27 lipca-14 sierpnia – weekendy – program kulturalny

15 sierpnia – egzamin końcowy









PLACES WORTH YOUR TIME