V MAŁOPOLSKI KONGRES KOBIET 15 CZERWCA 2019 r.

0

Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Hasło przewodnie: Bezpieczeństwo i zdrowie

Małopolski Kongres Kobiet to pierwsze i największe w regionie, apolityczne i niekomercyjne wydarzenie społeczno-kulturalne adresowane do kobiet, które każdego roku przyciąga ponad 1000 uczestniczek (i uczestników) z całej Małopolski i województw ościennych. Organizowany jest od 2014 roku przez krakowskie Stowarzyszenie „Most Kobiet”, którego misją są działania na rzecz wzajemnego wspierania, inspirowania, aktywizowania, rozwoju i integracji kobiet, poprawy jakości życia oraz zwiększania czynnego udziału kobiet w życiu społecznym, naukowym, kulturalnym, publicznym, etc. Dzięki wsparciu Partnerów i Sponsorów udział w Kongresie jest bezpłatny, a wszystkie edycje MKK mogłyśmy zorganizować w prestiżowych lokalizacjach, takich jak Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ICE KRAKÓW Congress Centre, czy Centrum konferencyjne hotelu DoubleTree by Hilton w Krakowie.
Tegoroczna jubileuszowa V edycja Małopolskiego Kongresu Kobiet odbędzie się 15 czerwca br. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jak co roku przygotowałyśmy ciekawe tematycznie panele, prelekcje, prezentacje, spotkania oraz wiele wydarzeń towarzyszących.
Dotychczasowe cztery Małopolskie Kongresy Kobiet odbywające się w partnerstwie i przy wsparciu Województwa Małopolskiego oraz renomowanych krakowskich uczelni wyższych każdorazowo gromadziły ponad tysiąc uczestniczek i uczestników, wśród których nie brakowało liderek środowisk lokalnych z całego regionu, przedstawicielek świata nauki, biznesu, mediów, polityki, sztuki. Zarówno organizacja, jak i program merytoryczny czterech zorganizowanych Kongresów oceniane były bardzo wysoko przez naszych gości, zewnętrznych obserwatorów, czy przedstawicieli mediów. Jesteśmy przekonane, że także jubileuszowy V Małopolski Kongres Kobiet będzie najważniejszym i największym rangą wydarzeniem społeczno-kulturalnym adresowanym do kobiet w 2019 roku.
Stowarzyszenie Most Kobiet

PROGRAM

PLACES WORTH YOUR TIME