W MCK o dyplomacji publicznej i kulturalnej

0

W dniach 4-6 marca 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury odbywa się  Narada Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ. To doroczne spotkanie dyrektorów Instytutów Polskich i pracowników MSZ, służące omówieniu priorytetów w dyplomacji publicznej  i kulturalnej. Jest zarazem doskonałą okazją do wymiany doświadczeń z krajowymi instytucjami i partnerami w zakresie promocji kulturalnej i naukowej za granicą.

Narada za każdym razem odbywa się w innym polskim mieście. W tym roku dyplomatów gości Kraków, a samo wydarzenie ma miejsce w Międzynarodowym Centrum Kultury, narodowej instytucji kultury realizującej misję dyplomacji publicznej. W oficjalnym otwarciu narady wziął udział Łukasz Lutostański, Dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej  oraz prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa.

Wystąpienia Agaty Wąsowskiej-Pawlik, dyrektorki MCK i prof. Jacka Purchli założyciela  i wieloletniego dyrektora Centrum, pozwoliły nakreślić szerokie spektrum działalności instytucji, od niemal 30 lat pracującej na rzecz ugruntowania pozycji Polski, jako aktywnego uczestnika międzynarodowej debaty w sprawach kultury i dziedzictwa oraz animatora współpracy kulturalnej w Europie Środkowej.

Przykładem takiej aktywności jest wystawa Skarby Krakowa, przedstawiająca ponad tysiącletnią historię miasta, która została przygotowana przez MCK we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa. Możliwość prezentacji ekspozycji, w dowolnej przestrzeni oraz języku, zaproponowano zagranicznym instytucjom kulturalnym, w tym Instytutom Polskim. Premiera anglojęzycznej wersji wystawy odbyła się w czerwcu 2019 roku i była już zaprezentowana  w Arabskim Regionalnym Centrum ds. Światowego Dziedzictwa (ARC-WH) w Bahrajnie  oraz w Instytutach Polskich w Sofii i Lipsku, a niebawem zawita do Bukaresztu i Baku.

Dyplomaci będą przebywać w Krakowie do 6 marca. W tym czasie będą mieli możliwość zapoznania się z potencjałem kulturowym i edukacyjnym miasta. Odwiedzą Muzeum Książąt Czartoryskich oraz spotkają się z Robertem Piaskowskim, Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury.

 

PLACES WORTH YOUR TIME