WERNISAŻ WYSTAWY PLAKATU, CZWARTEK 5 WRZEŚNIA, 2019, CKŻ, godz. 18

0

BAJIT CHADASZ – PROLOG

Spotkania z Kulturą Żydowską

Dziedzictwo, Pamięć, Wspólnota Obywatelska 

VII Międzynarodwe Biennale

Plakatu Spoołeczno-Politycznego

Wernisaż wystawy

Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

CZWARTEK, 5 WRZEŚNIA, 2019 r., godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME