Zusammen im vereinigten Europa

0

Zusammen im vereinigten Europa

Sie haben in vielen Ländern Europas und der Welt gearbeitet. Welche Position nimmt Krakau in Ihren Erfahrungen ein?

Krakau ist ein besonderer Ort. Sein Reiz liegt auch darin, dass es der kulturelle und wissenschaftliche Mittelpunkt, in diesem Sinne also die  informelle „Hauptstadt“ Polens, ist.  Da ich am Anfang meiner beruflichen Laufbahn selbst Hochschullehrer an Universitäten in Deutschland und in den USA war, ist mir das akademische Leben und der wissenschaftliche Exkurs persönlich auch sehr nah.  Ich fühle mich in diesem kulturellen Klima Krakaus wohl.

Mein Amtsbezirk selbst aber ist größer. Es sind die Woiwodschaften małopolskie (Kleinpolen), podkarpackie (Vorkarpaten) und świętokrzyskie (Heiligkreuz), ein insgesamt wirtschaftlich sehr prosperierender Teil Polens. Wissenschaft, Innovation und Hochtechnologie sind in ganz Kleinpolen und auch in der Woiwodschaft Vorkarpaten, z.B. mit dem Aviation Valley, zu Hause.  Dies alles zu entdecken, Begegnungen zum beiderseitigen Wohl zwischen Polen und Deutschen zu organisieren, macht Freude. Oft habe ich Gäste aus Deutschland, die, wenn sie zum ersten Mal hier waren, sagen:  Wir kommen wieder!

Zu meinem Amtsbezirk gehört mit dem ehemaligen deutschen Konzentrationslager Auschwitz auch ein Ort, der wie kein anderer für den durch Deutsche begangenen Zivilisationsbruch steht. Polen hat unter der deutschen Besatzung im 2. Weltkrieg unvorstellbares Leid erfahren. Wir Deutsche bekennen uns zu unserer historischen Verantwortung. Und wir bekennen uns zu unserer gemeinsamen Verantwortung  heute in einem friedlichen Europa unter dem gemeinsamen Dach der Europäischen Union und ihren Werten und Normen zu leben.

Wie schätzen Sie die jetzige Wahrnehmung von Deutschland in Polen, fast 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, ein?

Polen und Deutschland sind heute wichtige Partner in der Europäischen Union. Die vielfältigen und engen deutsch-polnischen Beziehungen sind auf allen Ebenen zu finden: Politik, Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft insgesamt. Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus und dem Ende des Kalten Krieges 1989/90 haben wir ein völlig neues Kapitel in den Beziehungen zwischen unseren Ländern aufgeschlagen. Die Begegnungen zwischen Deutschen und Polen bilden das Fundament unserer Beziehungen. Die im Nachbarschaftsvertrag angelegte zivilgesellschaftliche deutsch-polnische Zusammenarbeit ist das stabile Rückgrat unserer Beziehungen. Es gibt heute tausende deutsch-polnischer Partnerschaften auf privater und institutioneller Ebene; Städtepartnerschaften, unzählige Regional-, Schul- und Universitätspartnerschaften sind Leuchttürme dieser Zusammenarbeit. Einen sehr wichtigen Beitrag dazu leistet das deutsch-polnische Jugendwerk, an dessen schulischen und außerschulischen Programmen jedes Jahr über 100.000 Jugendliche aus beiden Ländern teilnehmen.

Was ist Ihrer Meinung nach am wichtigsten für die Zukunft der deutsch-polnischen Beziehungen?

Die Welt wie wir sie kannten, befindet sich heute in einem rasanten Umbruch. Alte Gewissheiten verschwinden. Für uns Deutsche und Polen ist daher die Zusammenarbeit in einem geeinten Europa der wichtigste Aspekt für eine prosperierende Zukunft unserer Länder. Das zu fördern durch gemeinsame Projekte, durch den Austausch zwischen deutschen und polnischen Institutionen scheint mir einer der wichtigsten Aspekte für unsere Zukunft zu sein. Gegenseitige Vorurteile, sofern es sie noch gibt, baut man am besten durch Begegnungen, durch das Kennenlernen des jeweils anderen ab. Dazu wollen wir als Deutsches Generalkonsulat in Krakau unseren konkreten Beitrag leisten.

Razem w zjednoczonej Europie

Pracował Pan w wielu krajach Europy i świata. Jakie miejsce na mapie Pańskich doświadczeń ma Kraków?

Kraków jest miejscem szczególnym. Jego urok polega między innymi na tym, że jest centralnym ośrodkiem kulturalnym i naukowym, w tym znaczeniu jest więc nieformalną „stolicą” Polski. Na początku swojej drogi zawodowej pracowałem jako nauczyciel akademicki na uniwersytetach w Niemczech oraz w USA i dlatego życie akademickie i świat nauki są mi bardzo bliskie. Dobrze czuję się w tym kulturalnym klimacie Krakowa. Mój okręg konsularny jest jednak większy. Należą do niego trzy województwa: Małopolskie, Podkarpackie i Świętokrzyskie. Pod względem gospodarczym jest to bardzo prężnie rozwijająca się część Polski. Rozwój nauki, innowacji i zaawansowanych technologii występuje w całej Małopolsce, a także w województwie podkarpackim, czego przykładem jest tamtejsza Dolina Lotnicza. Odkrywanie tego wszystkiego, organizowanie spotkań między Polakami i Niemcami dla obopólnego dobra, jest źródłem satysfakcji. Często mam gości z Niemiec, którzy będąc tu pierwszy raz mówią: przyjedziemy tu jeszcze! W moim okręgu konsularnym leży były niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz – miejsce, które jak żadne inne symbolizuje załamanie cywilizacji dokonane przez Niemców. Polska pod okupacją niemiecką podczas II wojny światowej doznała niewyobrażalnych cierpień. My Niemcy przyznajemy się do naszej historycznej odpowiedzialności. I opowiadamy się za naszą wspólną odpowiedzialnością, by dziś żyć w pokojowej Europie pod wspólnym dachem Unii Europejskiej w poszanowaniu jej wartości i norm .

Jak odbiera Pan obecne, po niemal 30 latach od zjednoczenia Niemiec, postrzeganie swego kraju w Polsce?

Polska i Niemcy są dziś ważnymi partnerami w Unii Europejskiej. Stosunki polsko-niemieckie są wielowymiarowe i bliskie we wszystkich dziedzinach: polityki, kultury, gospodarki, nauki i społeczeństwa obywatelskiego. Po upadku komunizmu i zakończeniu zimnej wojny w latach 1989/90 otworzyliśmy zupełnie nowy rozdział w stosunkach między naszymi krajami. Fundament naszych relacji tworzą spotkania Niemców i Polaków. Wytyczona w traktacie o dobrym sąsiedztwie, oparta o zasady społeczeństwa obywatelskiego, niemiecko-polska współpraca jest stabilną podstawą naszych stosunków. To tysiące niemiecko-polskich relacji partnerskich między osobami prywatnymi i instytucjami. Wyznacznikami tej współpracy są partnerstwa miast, niezliczone partnerstwa między regionami oraz między szkołami i uniwersytetami. Bardzo istotny wkład ma tutaj Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży, w której programach zarówno szkolnych jak i pozaszkolnych uczestniczy rocznie ponad 100 000 młodych ludzi z obu krajów.

Co uważa Pan dzisiaj za najistotniejsze dla przyszłości stosunków między narodem niemieckim i polskim?

Świat, jaki dotąd znaliśmy, zmienia się dziś w zawrotnym tempie. Znika to, co dotychczas przyjmowaliśmy za pewne. Dlatego dla nas Niemców i Polaków współpraca w zjednoczonej Europie jest kwestią najistotniejszą dla dobrej przyszłości naszych krajów. Myślę, że wspieranie tej współpracy w ramach wspólnych projektów oraz wymiany między niemieckimi i polskimi instytucjami, to jeden z najważniejszych aspektów dla naszej przyszłości. Wzajemne uprzedzenia, o ile jeszcze istnieją, można najszybciej usunąć spotykając się i poznając drugą stronę. Chcemy jako Konsulat Generalny Niemiec w Krakowie wnieść w ten obszar konkretny wkład.

 

PLACES WORTH YOUR TIME